RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Valtorta Mária élete és írásainak létrejötte
<< Valtorta Mária: Jézus és a Nőtanítványok – Tartalomjegyzék

<< előző rész: A Sátán és a nő

Jézus elhatározza, hogy többé nem megy vissza Názáretbe, és egy környéki erdőben elbúcsúzik Édesanyjától:
– Tanítványaim közül senki sem tudja, hogy nem térünk vissza erre a vidékre addig, míg minden be nem lesz fejezve. De te… a te számodra nincsenek titkok… Megígértem neked, Mama. Ne sírj! Még sok órát töltünk majd együtt. Ezért mondom neked: "Jöjj Júdeába! Az, hogy a közelemben leszel, kárpótol engem a legnehezebb igehirdetés fáradalmaiért azoknál a keményszívűeknél, akik akadályokat emelnek Isten Szava elé. Gyere a galileai nőtanítványokkal! Nagyon hasznosak lesztek számomra.

                                                             * * *

Jézus a Jeruzsálem közelében lévő Nóbéban van apostolaival és a nőtanítványokkal. Szóba kerül a nők helyzete a zsidó felfogás szerint és a jövő Egyházában. Jézus ezt mondja:
– Mi, Izraelben, és nemcsak mi, hozzászoktunk ahhoz, hogy a nőt alsóbbrendű lénynek tekintsük. Nem! Ha alá van is vetve a férfinek, amint ez igazságos, ha Éva bűne miatt nagyobb büntetés éri is, ha küldetése az, hogy fátyol és félhomály borítsa, feltűnő cselekedetek nélkül, ha benne mindent egy függöny takar el, ezért még nem kevésbé erős és képes, mint a férfiak. Anélkül, hogy emlékeztetnélek titeket Izrael nagy asszonyaira, azt mondom, hogy hatalmas erő van a női szívben. A szívben. Amint nekünk, férfiaknak, az értelmünkben. És mondom nektek, hogy hamarosan megváltozik a nő helyzete a szokásokat illetőleg éppúgy, mint sok más dolgot illetőleg. És igazságos lesz ez, mert amint én minden férfi számára, úgy egy Asszony a nők számára különös módon elnyeri a kegyelmet és a megváltást…

– Egy nő? És hogyan akarod, hogy egy nő megváltson? – kérdi nevetve a Kerióti.
– Igazán mondom neked, hogy ő már megvált. Tudod-e te azt, mit jelent a megváltás?
– Természetesen tudom! A Bűn eltávolítását.
– Igen. De a Bűn eltávolítása nem sokat érne, mert az Ellenfél örökké él, és visszatér cselvetéseivel. De a földi Kertből egy hang jött, Isten hangja, s azt mondta: "Én ellenségeskedést vetek közéd és az Asszony közé… Ő széttapossa fejedet, és te sarka után leselkedel." Nem többről van szó, csak leselkedésről, mert az Asszony rendelkezik magában azzal, ami legyőzi az Ellenséget. És megvált, mert ad, azáltal hogy van. Megváltás tettben, jóllehet rejtett. De hamarosan kilép a világ színe elé, és az asszonyok megerősödnek majd benne.
– Az, hogy te megváltasz… rendben van. De hogy egy asszony meg tudja ezt tenni… ezt nem fogadom el, Mester!
– Nem emlékszel Tóbiásra? Az ő énekére?
– De igen. Azonban az Jeruzsálemről szól.
– Van talán még Jeruzsálemben egy Tabernákulum, amelyben Isten tartózkodik? Részt vehet Isten dicsőségében, a bűnökkel, amelyeket elkövetnek a Templom falai között? Egy másik Tabernákulumra volt
szükség, és arra, hogy szent legyen, és csillag legyen, amely visszavezeti a Magasságbelihez a tévelygőket. És ebben van része a Társmegváltónak, aki a századokon keresztül örvend annak, hogy a megváltottak Anyja. "Ragyogó fényben fogsz tündökölni. A föld minden népe leborul majd előtted. A nemzetek hozzád jönnek távolról, ajándékokat hozva, és imádják benned az Urat… Segítségül hívják a te nagy nevedet… Azok, akik nem hallgatnak rád, átkozottak lesznek, és áldottak azok, akik vonzódnak hozzád… Boldog leszel fiaidban, mert ők lesznek az áldottak, akik egyesülnek az Úr közelében." (Tób 13) Ez igazán a Társmegváltóról szóló ének. És már éneklik a mennyben az angyalok, akik látják… Az új Jeruzsálem, a mennyei, benne elkezdődött. Igen, ez az igazság. De a világ nem vesz tudomást róla. És Izrael elsötétült rabbijai sem…" Jézus elmerül gondolataiban…
– De kiről beszél? — kérdi a Kerióti Fülöptől, aki közelében áll. Mielőtt ő mondana valamit, megválaszol neki Elíza, aki éppen az asztalra teszi a sajtot és a fekete olajbogyókat.
– Anyjáról beszél. Nem fogod fel?

>> következő rész: Anyám nagyon levert…

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

945 hozzászólás

 1. corredemptrix

  Magyar Katolikus Lexikon > C > corredemptrix

  corredemptrix (lat.): társmegváltó. –
  A fogalom mögött az a kérdés áll, hogy Máriának milyen szerep jutott a megváltás művében.
  Nem kétséges, hogy mint Jézus anyja a Megváltó földre jövetelében a
  legtiszteletreméltóbb és legbensőségesebb szerepet kapta.
  Hogy érdemeivel és a kereszt alatti együttszenvedésével a
  megváltás kegyelmi tényéhez is hozzájárult-e, az kétséges.
  Maga a ~ fogalom csak a 15. sz: merült föl egyes teológusoknál.
  Szt Jusztin, Ireneus és Tertullianus óta ismeretes az Éva-Mária párhuzam,
  ill. ellentét. Éva hozzájárult Ádám bűnéhez, de Mária mint társ
  hozzájárult-e Krisztus tettéhez? A teol-ok e kérdést mindig óvatosan kezelték,
  hiszen Máriát nem lehet egy vonalba állítani Krisztussal, az egyetlen közvetítővel.
  A p-k közül csak X. és XI. Pius használta e címet kisebb jelentőségű nyilatkozatokban,
  de már XII. Pius és a II. vat. zsin. a félreérthetőség miatt kerülte.
  Mária közvetítő szerepe mindenképpen alá van rendelve Krisztus egyetemes közvetítésének,
  tehát imádságával és érdemeinek fölajánlásával kiérdemelheti nekünk az ő kegyelmét,
  viszont maga a megváltás, mint érdemszerző tett, egészen Krisztus műve. G.F.

  LThK VII:486

  Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.