RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

 

Uram irgalmazz nekünk!     Uram irgalmazz nekünk! 

Krisztus kegyelmezz nekünk!     Krisztus kegyelmezz nekünk!

Uram irgalmazz nekünk!     Uram irgalmazz nekünk!

Krisztus hallgass minket!
    Krisztus hallgass minket!  

Krisztus hallgass meg minket!     Krisztus hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten!     Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!     Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen!     Irgalmazz nekünk!
Szentháromság Egyisten!     Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szüz Mária     Könyörögj érettünk!

Istennek Szent Anyja     Könyörögj érettünk!


Szeplötelenül fogantatott Szent Szüz     Könyörögj érettünk!


Gyümölcsoltó Boldogasszony     Könyörögj érettünk!


Sarlós Boldogasszony     Könyörögj érettünk!


Nagyboldogasszony     Könyörögj érettünk!


Magyarok Nagyasszonya     Könyörögj érettünk!
Csíksomlyói Szent Szüz     Könyörögj érettünk!

Mariacelli Szent Szüz     Könyörögj érettünk!

Máriapócsi Könnyezö Szüzanya     Könyörögj érettünk!
Györi Könnyezö Szüzanya     Könyörögj érettünk!

Úti Boldogasszony     Könyörögj érettünk!


Szent Adalbert, vértanú, püspök     Könyörögj érettünk!

Szent Asztrik püspök     Könyörögj érettünk!

Szent Gellért, Szent Böd és Beszteréd, vértanú püspökök     Könyörögjetek érettünk!

Szent Zoerárd és Benedek, bencés vértanú remeték     Könyörögjetek érettünk!

Szent Körösi Márk, Szent Grodecz Menyhért, Szent Pongrácz István, kassai vértanúk     Könyörögjetek érettünk!

Boldog Pál domonkos vértanú és szerzetestársai     Könyörögjetek érettünk!

Szent Márton püspök     Könyörögj érettünk!

Szent Hierotheosz bizánci püspök     Könyörögj érettünk!

Szent István király     Könyörögj érettünk!

Boldog Gizella királyné     Könyörögj érettünk!

Szent Imre herceg     Könyörögj érettünk!

Szent László király     Könyörögj érettünk!

Nepomuki Szent János, a szentgyónás vértanúja     Könyörögj érettünk!

Árpád-házi Szent Erzsébet asszony     Könyörögj érettünk!

Árpád-házi Szent Margit, domonkos apáca     Könyörögj érettünk!

Árpád-házi Szent Piroska     Könyörögj érettünk!

Prágai Szent Ágnes klarissza apáca     Könyörögj érettünk!

Boldog Jolán, lengyel fejedelemasszony     Könyörögj érettünk!

Szent Kinga, lengyel királyné     Könyörögj érettünk!

Szent Hedvig, lengyel királyné     Könyörögj érettünk!

Skóciai Szent Margit királyné     Könyörögj érettünk!

Kapisztrán Szent János, ferences szerzetes     Könyörögj érettünk!
Marchiai Szent Jakab, ferences szerzetes     Könyörögj érettünk!

Szent Toulouse-i Lajos, ferences szerzetes    Könyörögj érettünk!

Portugáliai Szent Erzsébet királyné      Könyörögj érettünk!

Boldog Apor Vilmos vértanú püspök     Könyörögj érettünk!

Boldog Battyány-Strattmann László, orvos     Könyörögj érettünk!

Boldog Romzsa Tódor, munkácsi görög katolikus püspök, vértanú     Könyörögj érettünk!

Boldog Cseppelényi György, pálos vértanú     Könyörögj érettünk!

Avianói Boldog Márk, kapucinus szerzetes     Könyörögj érettünk!
Boldog Mór, bencés apát, püspök     Könyörögj érettünk!

Boldog Özséb, a pálos rend alapítója     Könyörögj érettünk!

Boldog Bánffy Lukács, esztergomi érsek     Könyörögj érettünk!
Boldog Tomori Pál, esztergomi érsek     Könyörögj érettünk!
Boldog Salkaházi Sára     Könyörögj érettünk!

Boldog IV.Károly király     Könyörögj érettünk!

Boldog Meszlényi Zoltán     Könyörögj érettünk!

Összes Magyar szentek és boldogok     Könyörögjetek érettünk!


A magyar népért    könyörögjünk az Úrhoz!

A magyar Egyház újjászületéséért     könyörögjünk az Úrhoz!

Püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért     könyörögjünk az Úrhoz!

Papi és szerzetesi hivatásokért     könyörögjünk az Úrhoz!

A magyar családokért, gyermekáldásért és a magyar ifjúságért     könyörögjünk az Úrhoz!

Az elszakított területeken élő magyar testvérekért     könyörögjünk az Úrhoz!

A külföldön szétszórtságban élö magyar testvéreinkért     könyörögjünk az Úrhoz!

A hazánkban élő, kisebbségben lévő testvéreinkért     könyörögjünk az Úrhoz!

Országunk vezetőiért     könyörögjünk az Úrhoz!

Engesztelésül népünk bűneiért     könyörögjünk az Úrhoz!

Hogy bocsásson meg nekünk a szülők, a házastársak és a gyermekek ellen elkövetett bűneinkért könyörögjünk az Úrhoz!

Hogy bocsásson meg nekünk az abortusz áldozataiért könyörögjünk az Úrhoz!
Hogy bocsásson meg nekünk az eutanázia áldozataiért könyörögjünk az Úrhoz!

Hogy bocsásson meg nekünk a hazugságokért könyörögjünk az Úrhoz!
Hogy bocsásson meg nekünk a családok széthullásáért könyörögjünk az Úrhoz!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit    Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit    Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit    Irgalmazz nekünk!

Uram, hallgasd meg könyörgésünket!

És kiáltásunk jusson Eléd!

Könyörögjünk! Mindenható Örök Isten! Kérünk, őrizd meg Magyar hazánkat minden külső és belső veszedelemtől, és a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának, Magyarország Nagyasszonyának és pátrónájának, Szent Péter és Pál apostolnak, Szent István királynak, magyar szentjeinknek és boldogjainknak közbenjárása által adj Magyar népednek egységet és békét! Távolítsd el tőle a háborúságot, az egységet megbontó pártoskodást és tévelygést, hogy Anyaszentegyházad hite szerint mindig bátran és szabadon szolgáljon neked. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

19 hozzászólás

  1. tibor. adatlap-képe
    tibor.

    A szegényeknek, nem távlati ígéretek kellenek, hanem mindennapjaik élhetősége! Ugyan bizony mit szólna bármely kormány, ha azt ígérné a nép, hogy majd 2020-ig befizeti az adóját?!

    Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.