RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Kedves házaspár!

Azért ajánljuk Nektek, akik már öt évnél hosszabb ideje éltek Szentségi házasságban a Házas Hétvégét, mert a Házas Hétvége időt és lehetőséget teremt kapcsolatotok átgondolására, egymás újra felfedezésére. Segítséget és eszközt nyújt ahhoz, hogy a bennetek meglévő, de a mindennapok rohanásában megkopott szeretetet megújítsátok, megőrizzétek!

„Valójában azok az egyensúlyzavarok, melyektől a mai világ szenved, azzal az alapvetőbb egyensúlyzavarral függenek össze, mely az ember szívében gyökerezik. Mivel esendő és bűnös, gyakran teszi azt, amit nem akarna, amit pedig szeretne, nem teszi meg.” (Az idézet a II. Vatikáni Zsinat Gaudium et spes kezdetű lelkipásztori konstitúciójából való, GS 10)

A Házas Hétvége célja:
Anyagelvű, rohanó világunkban sokszor elbizonytalanodunk a házasság értékeiben.
Hajlamosak vagyunk arra, hogy beletörődjünk: elmúltak a mézes hetek, a mi házasságunk is elszürkült.
Túlterheltek vagyunk, nem szánunk időt arra, hogy benső életünkről beszélgessünk. Fáradt férj, feleségként érkezünk haza és még rengeteg tennivaló vár ránk… Sebeket hordozunk, de az évek során megtanultuk, a kényes, fájó dolgokról nem beszélünk… Nem akarjuk egymást bántani…

Ha így teszünk, falak épülnek közénk, párhuzamosan egymás mellett, nem együtt halad az életünk. Kapcsolatunk jó esetben udvarias és szerető légkörű, de távolságtartó. Kettőnk egysége is formálissá válik: kifelé minden rendben, de belül nagyon is magányosak vagyunk… Ez szenvedést, fájdalmat okoz, de a mindennapi rohanásban nem látjuk a kiutat, inkább nem is gondolunk rá. A házasságunk látszólag jó, de nem boldog…

Pedig a Teremtő Isten szándéka az, hogy az ember már itt a földön boldog legyen. Azért teremtett férfinak és nőnek bennünket, hogy egymást kiegészítsük, segítsük, boldoggá tegyük. Ez a boldogság az alapja az örömteli családi életnek és a gyermekek testi-lelki épségének, kiegyensúlyozott fejlődésének is.

A Házas Hétvége segít:

    * hogy rátaláljunk arra az útra, amely visszaadja a boldog házaséletbe vetett reményünket
    * hogy a beszélgetés, önmagunk, érzéseink őszinte közlése felélessze visszahozza azt a szeretetet, melyet a házasságunk elején átéltünk
    * hogy rátaláljunk a mély egységre, a gyöngéd és felelősségteljes szeretetre, a meghallgatásra, az egymásra figyelésre és lelki sebeink gyógyítására.

A Hétvége programja:
A program lényege a házastársi szeretet megújulása, a szeretet-kommunikáció hatékonyabbá tétele, de gyakran vesznek részt papok és szerzetesek is, hiszen számukra az Istennek adottságban és a közösséggel való kapcsolatban valósul meg sajátos módon, amit férj és feleség a házasság szentségében élnek meg. A Házas Hétvége katolikus mozgalom erőteljesen hangsúlyozza a két szentség méltóságát, összetartozását és egymást kiegészítő voltát.

A Házas Hétvége két és fél napos péntek délutántól vasárnap délutáni szentmisével záruló, szerves egységet képező, egybefüggő program. Ez azt jelenti, hogy nem lehet később csatlakozni, vagy csupán egy részén résztvenni.

Elengedhetetlen az is, hogy férj és feleség közös elhatározással, végig együtt legyenek jelen. A program ideje alatt étkezésről, szállásról gondoskodnak, de gyerekek felügyeletét a helyszínen nem tudják biztosítani.
.
A Hétvégét három házaspár és egy pap vezeti, akik saját életpéldáikat osztják meg a résztvevőkkel. A lényeg nem az, amit ők elmondanak, hanem ami annak hatásaként bennetek és köztetek végbemegy: ti ketten találkoztok egymással. Ennek érdekében külön szobát kaptok, hogy ott nyugodtan megbeszéljétek a hallottakat.
.
A Házas Hétvége története és nemzetközi szervezete
Ez egy katolikus alapítású mozgalom, amely nyitott más felekezetű résztvevőkre is. Elsősorban házaspároknak szól. 

Jelenleg több mint nyolcvan országban van jelen a mozgalom. Legutóbb Kínában és az afrikai Togóban indították el a legelső Házas Hétvégét. 1962 óta világszerte több mint 2,5 millió pár, atya vagy szerzetes vett részt a programokon.

Ezek között az első időkben csak házaspároknak és papoknak, illetve szerzeteseknek szóló hétvégék voltak, aztán létrejött a Jegyes Hétvége, az egyedülállóknak szóló Döntés Hétvége – amelyek Magyarországon is léteznek és sokféle más speciális program. Ezek mindegyike az egyén lelki életét, szeretet-kapcsolatainak intenzívebb megélését segíti különféle élethelyzetekre vonatkozóan.

A mozgalom története Spanyolországban kezdődött, majd Dél-Amerikán keresztül az Egyesült Államokban ért el komoly sikereket. Európába belga, Magyarországra német próbálkozások után osztrák közvetítéssel jutott el 1983-84-ben. Hazánkban először német nyelven, majd 1986. május 30. óta már magyarul folynak a hétvégék.

Vallomások a Házas Hétvégéről

„Újjászületés volt, megújulása a házasságunknak, hitéletünknek.”
(10 éves házasok)

„Számunkra az a hétvége egyfajta “második nászút” volt!”
(23 éves házasok)

„Újra szerelmes lettem a férjembe.”
(25 éves házasok)

„Megfiatalodtunk, és újra éltük mézesheteinket!”
(13 éves házasok)

„Kapcsolatunk megújulásának kezdete volt: felismertük Isten jelenlétének fontosságát kapcsolatunkban!”
(16 éves házasok)

„Rájöttünk, hogy nem olyan emberek vagyunk, akik a maguk útját járják az utca két oldalán, hanem egymásért felelős, összetartozó pár.”
(27 éves házasok)

További információkat itt kaphatsz

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.