RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Mauro Gagliardi: Teológiai jegyzetek a papok különleges szerepéről

Vianney Szent János a papság kiváló példája volt, és hirdette a papság méltóságát és az Egyház szolgálatában betöltött központi szerepét. XVI. Benedek is idézte az Ars-i plébános szavait: „Milyen óriási a pap szerepe!… Ha egy pap ezt megértené, talán bele is halna…Isten engedelmeskedik neki: csak néhány szót szól, és a hangjára az Úr leereszkedik a mennyből, és egy kicsiny ostyába rejtőzik.” és tovább: „Az Egyházi Rend szentsége nélkül az Úr nem lenne közöttünk. A pap helyezi el a tabernákulumba. A pap üdvözli lelkünket életünk kezdetén. A pap táplálja lelkünket, és erőt ad az úthoz. A pap készíti fel lelkünket arra, hogy megjelenjünk Isten előtt, ő tisztítja meg lelkünket Jézus Krisztus vérével. A pap menti meg a lelket a bűntől, ő adja vissza nyugalmát és békéjét. A pap Isten után következik. Csak a mennyországban tudja meg igazán, hogy ki is ő.”
.
Vianney Szent János tehát kiváltságos szerepet tulajdonít a papoknak, mert ő közli a szentségeket Jézus Krisztus nevében.  Ezért írta XVI. Benedek, hogy Vianney Szent János meggyőződése szerint a Szentmise van papok életének középpontjában. „Mélyen sajnálatra méltó minden pap, aki figyelmetlenül, rutinszerűen mondja a szentmisét.”

Érdemes elmélkednünk tehát a papok, a szentmisét celebráló, a szentségeket Jézus Krisztus nevében közlő papok jelentőségéről a Papság évében.

Gondoljunk arra is, hogy VI. Pál pápa 40 éve léptette életbe a Második Vatikáni Zsinat utáni új Római Misekönyvet.
2010-ben lesz két évforduló, amely a közvetlenül kötődik az Eucharisztiához. 40. évfordulója lesz az új Római Misekönyv hivatalos szövege megjelenésének, és 440. évfordulója lesz annak, hogy 1570-ben megjelent az a misekönyv, amit ma a „régi”-nek ismerünk és elismerünk.

A két misekönyv ugyanannak a latin rítusú egyházi imádságnak a két formája. XVI. Benedek kinyilvánította, hogy a VI. Pál által közzétett Római Misszálé a régi imádságnak a kifejezése, és ezért nem lehet ketté, új és régi rítusúra választani az egységes, hívő Egyházat. Lényegében ugyannak a római rítusnak két használati módjáról van szó.

A Római Rítus két formája harmonikus együttélésének lehetőségét hangsúlyozta a Szentségi Imádás és Fegyelem Kongregációjának utóbbi időben kiadott közleményében.

A két évforduló is készteti a teológus szakembereket a papok és az Eucharisztia ünneplése témájának elemzésére. Tanulmánysorozat keretében vizsgálják és mutatják be a papok szerepét a Szentmise egymást követő részeiben, mind az új, mind a régebbi misekönyv szerint. Ez lehetőséget ad a papoknak arra, hogy még nagyobb figyelmet fordítsanak a Szentmisére, az „ünneplés művészetére.” Segíti ugyanakkor a többi hívőt, papnövendékeket, világi híveket is, hogy mind nagyobb vallásos tisztelettel ünnepeljék az Eucharisztia misztériumát.

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

937 hozzászólás

  1. Karlla

    Well for your first visit to the gynecologist, they’ll do a pvelic exam, breast, exam, and pap smear. Usually they don’t do rectal exams, but that would depend on your doctor. When you get there, they’ll take you in the examination room and ask you questions about your menstrual cycle, sexual activity, etc. If you want birth control pills, this is your time to ask. After that, you’ll be given a paper gown and you’ll be left alone. You’ll remove all clothes, including bra and underwear. The doctor will come in when your finished. You’ll lie on your back on the table, and the doctor will help guide your feet into two stirrups. This is just to comfortably separate your legs and knees for an easy access to the vagina. The doctor will drape a sheet over your bottom half, and ask you to scoot to the end of the table. For the breast exam, you’ll uncover that area. The doctor will move his fingers in a circular motion around the nipple. Then you’ll lift your arm back, and he’ll do this around your armpit. When both breasts are done, he’ll position a bright light on your vagina. Then, he’ll exam your vulva and exterior vagina for discoloration. He’ll then apply lube to a speculum which looks like a duck beak. The doctor will put one finger into your vagina to hold you open down there while he slides the speculum in. Once it’s in place, he’ll fully open it. Then he’ll take a long Q-Tip and scrape cells off your cervix walls and rub it onto a slide. This is to test for cancers. If you’re having sex, he’ll do another to test for STD’s. Then he’ll pull the speculum out while examing your cervix walls. Then he applies lube to two fingers and inserts them into your vagina. With his free hand, he’ll press down on your abdomen. This is to check that the size and position of your ovaries are correct. Then your done, unless your doctor examines your rectum. He’ll insert his finger into your rectum and feel around for any abnormalties. And that’s all. None of it is that bad, and doesn’t hurt at all. Just don’t be tense while the procedure is being done, because that can cause discomfort. If you relax, you should be fine!! Good luck

    Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.