RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Valtorta Mária élete és írásainak létrejötte

A Szentírás több helyen is említi Jézus nőtanítványait: "Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől szabadított meg: Mária, melléknevén magdalai, akiből hét ördög ment ki, Johanna, Heródes intézőjének, Kúzának a felesége, Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla." (Lk 8, 1-3)
 
"Akkor odament hozzá a Zebedeus fiak anyja a fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen tőle valamit. Megkérdezte tőle:
– Mit akarsz?
– Intézd úgy, – felelte – hogy két fiam közül az egyik jobbod, a másik balod felől üljön országodban. (Mt 20, 20- 22. Mk 15, 40-41)
 
A Golgotán ,,messziről több asszony figyelte, mi történik, olyanok, akik Galileából eddig kísérték, és gondoskodtak róla. Köztük volt Mária Magdolna, Mária, Jakab és József anyja és Zebedeus fiainak az anyja.” (Mt 27,55-56. Lk 23,49. Jn 19,25.)
Ott voltak, midőn Jézust a sírba helyezték.
"Mária Magdolna és a másik Mária ott maradtak, és leültek a sírral szemben.” (Mt 27, 61. Mk 15,47) A feltámadt Jézus is a nőtanítványoknak jelent meg, Édesanyja után: "Szombat elmúltával a hét első napjának hajnalán Mária Magdolna és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s csaknem halálra váltak. Az angyal azonban felszólította az asszonyokat:
– Ne féljetek! Tudom, hogy Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott! Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme, tudtotokra adtam.

Gyorsan otthagyták a sírt, és félelmükben meg nagy örömükben is siettek, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. Egyszerre csak Jézus jött velük szemben, s így köszöntötte őket:
– Üdv nektek !
Odafutottak, leborultak elôtte, és átkarolták a lábát. Jézus így szólt:
– Ne féljetek! Menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába, ott majd viszontlátnak.” (Mt 28,1-10. Mk 16,1-17. Lk 24,10)

                              * * *
Egyesek nagyon szeretnének manapság papnők lenni. Jézus többször is kifejti, vagy legalábbis említi a nők papi hivatását, ami különbözik a férfiak papi hivatásától és minden megkeresztelt "királyi  papságától”, de ami hangsúlyozza fontos szerepüket Jézus Egyházában. A nőtanítványok és a szüzek csoportja képezi a magvát a később kialakult női szerzetesrendeknek. A nőtanítványok között fontos szerepet tölt be a Szűzanya, aki többször nőtanítványnak nevezi magát, de akit Jézus a nőtanítványok tanítómesterének tett meg. A nőtanítványok szerepe más volt, mint a férfitanítványoké, akiket Jézus, az apostolokhoz hasonlóan, párosával vagy egyedül, tanító körutakra küldött. A nőtanítványok vagy Jézust és az apostolokat kísérték egyes útjaikon, vagy otthont adtak Jézus és az apostolok számára, amikor az ő vidékükön jártak. Ők javítgatták, mosták az apostolok ruháit, készítették számukra az ételeket.
 
A nőtanítványok messze túltettek az apostolokon bátorság és hűség tekintetében, amikor elkísérték Őt keresztútján, ott álltak keresztje közelében, és temetésénél is segédkeztek. Jézus meg is jutalmazta őket feltámadása után, jelenéseivel.
========================================================================
Tartalomjegyzék

Az Első Nőtanítvány
Titokzatos női papság
Fiam, veled megyek!
A nők papi hivatása
Fogadj el, Jézus!
Segíts nekem
A nők apostoli feladata
A szüzek hajnala
A Kedves Tanítónő
A szomorúak Vigasztalója
Sohasem panaszkodnak
Engedd, hogy kövesselek!
Kimosták a ruhákat
Fel a fejjel, anya!
A jövő korszak papnői
Szeretnélek segíteni téged
A nőtanítványok vagyunk!
Biztonságban leszünk
Szolgálom az Üdvözítőt
Lelkét akarom eljegyezni
Lányod Istené!
A Sátán és a nő
Mire jó a nő? És mit jelent a társmegváltás?
Anyám nagyon levert
A hűséges asszonyok
Még rájuk tud mosolyogni
Láttuk őt! Jézus feltámadt!
Miért az asszonyoknak jelent meg először a feltámadt Jézus?
========================================================================

  * Ez a program az azonos című könyv elektronikus változata. A könyv a Vallás és Élet Kiadó gondozásában jelent meg, kéziratként. Az elektronikus változat a Jézus Társasága magyarországi tartományfőnökének az engedélyével készült. A könyvet lelkipásztori célokra a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár szabályai szerint lehet használni. Minden más szerzői jog a Jézus Társasága Magyarországi Tartományáé.

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.