RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Valtorta Mária élete és írásainak létrejötte
<< Valtorta Mária: Jézus és a Nőtanítványok – Tartalomjegyzék
<< előző rész: A jövő korszak papnői

  A kerióti Júdás titokban megkéri Máriát, hogy egy időre hozzá költözhessen, Názáretbe. Talán így megszabadulhat szörnyetegétől.
  Mária közli kérését Jézussal:
  — Fiam, azért jöttem, hogy róla beszéljek…
  — Rosszat tett? Fájdalmat okozott neked?
  — Nem. De fáj nekem, amikor látok valakit, aki nagyon meg van kötözve… Szegény gyermek! Mennyire beteg a lelke!
  — És te könyörületet érzel iránta? Nem félsz többé tőle? Egy időben féltél…
  — Fiam, könyörületem még nagyobb, mint félelmem. És szeretnélek segíteni téged és őt abban, hogy lelke üdvözüljön. Te mindent meg tudsz tenni, és nincs szükséged rám. De te mondod, hogy mindenkinek közre
kell működnie Krisztussal a megváltásban… és ez a gyermek annyira rászorul a megváltásra !
  — Mit kell tennem, amit még nem tettem meg érte?
  — Te már nem tehetsz többet. De megengedheted, hogy én tegyek valamit. Kért engem, hogy engedjem őt házunkban tartózkodni, mert úgy tűnik neki, hogy ott megszabadulhatna szörnyetegétől… Te a fejedet rázod? Nem akarod? Megmondom neki…
  — Nem, Mamám. Nem, hogy nem akarom. Azért rázom fejemet, mert tudom, hogy hasztalan. Júdás olyan, mint az, aki fuldoklik, de annak ellenére, hogy érzi fuldoklását, kevélyen visszautasítja a kötelet, amelyet
feléje vetettek, hogy a partra húzzák. Hiányzik benne az akarat ahhoz, hogy kijöjjön a partra. Időnként, a megfulladástól való félelmében, keresi a segítséget, és kéri is, és igénybe veszi…  de utána ismét felül kerekedik benne kevélysége, és elengedi a segítő kezet, ellöki magától, önmaga akarja megmenteni magát…  és mindig jobban elmerül az iszapos vízben, ami elnyeli. De nehogy azt mondja, hogy nem próbálkoztunk meg egy ellenszerrel, tegyük meg ezt is, szegény Anyám. Igen, szegény Anyám, aki a lelke iránti szeretetből kiteszed magadat annak a szenvedésnek, hogy közeledben legyen… az, akitől félsz.
  — Nem, Jézus. Ne mondd ezt. Én egy szegény asszony vagyok, mert még alá vagyok vetve az ellenszenvnek. Korholj meg érte! Megérdemlem. Az irántad való szeretetből nem lenne szabad irtóznom senkitől sem Ó, ha visszaadhatnám neked Júdást, lelkileg meggyógyulva! Aki egy lelket ad neked, kincset ad. És aki kincset ad, az nem szegény. Fiam!… Megyek, megmondom Júdásnak, hogy te megengeded. Rendben van? Te azt mondtad: ,,Jön majd egy idő, amikor azt fogod mondani: ,,Milyen nehéz a Megváltó
Anyjának lenni!” Egyszer már mondtam… Aglae miatt… De mit számít egyszer? Oly sok ember van! És te mindenkinek a Megváltója vagy. Fiam!… Fiam!… Amint karomban tartottam a kicsinyt, hogy hozzád vigyem áldásodért, engedd, hogy Júdást is karomban tartsam, hogy hozzád vigyem, áldásodat kérve.
  — Anyám, anyám… ő nem érdemel meg téged!…
  — Jézusom, amikor te haboztál Péternek adni Marciamot, azt mondtam neked, hogy ez segíteni fog rajta. Nem tagadhatod, hogy Péter megújult attól a pillanattól fogva… Engedd, hogy megtegyem Júdással!
  — Legyen, amint akarod! És légy áldott, irántam és Júdás iránt érzett szeretetteljes szándékodért! Most imádkozzunk együtt, Mama! Oly édes veled imádkozni!…

                                                                                        * * *

  Júdás Máriánál tölt két hetet. Példaadóan segít a ház körüli munkákban és szépítgeti a virágoskertet.
  Mária figyeli őt. Oly más, mint Fia, de nagyon különbözik attól a Júdástól is, akinek néha viharzik a lelke. Vizsgálgatja, elgondolkodik, odamegy hozzá. Megfogja a karját, és kedvesen megkérdezi tőle:
  — Jobban vagy, Júdás? Lelkileg, akarom mondani.
  — Ó, Anya! Sokkal jobban! Békét élvezek. Látod: kedvemet és örömömet találom az egyszerű munkákban és a veled létben. Sose lenne szabad elhagynom ezt a békét, ezt az összeszedettséget.  Itt… milyen távol
van a világ ettől a háztól!… És Júdás végignéz a kerten, a virágokon, a házon… Befejezi: — De ha itt maradnék, itt sose lennék apostol. És én az akarok lenni….
  — Hidd el, jobb neked egy igaz léleknek lenned, mint egy rossz apostolnak. Ha felfogod, hogy a világgal való érintkezés megzavar téged, ha felfogod, hogy az apostolokra halmozott dicséret és megtiszteltetés árt neked, mondj le róla, Júdás! Jobb neked egyszerű hívőnek lenned, aki hűséges Jézusomhoz, aki szent hívő, mint bűnös apostolnak.
  Júdás elgondolkozva lehajtja fejét. Mária engedi, hogy elmélkedjék, és belép a házba, hogy dolgát végezze.
  Júdás egy ideig állva marad, utána fel-alá jár a lugasban. Karját összefonja, fejét lehajtja. Gondolkozik, gondolkozik, beszél magában, és gesztikulál hozzá… Szavait nem lehet megérteni. De kézmozdulataiból ki lehet venni, hogy gondolatai nagyon ellenkeznek egymással. Úgy tűnik, mint aki könyörög, és aki visszaüt, vagy panaszkodik, vagy elátkoz valamit. Arckifejezése hol kérdést árul el, hol félelmet, aggodalmat. Legrosszabb pillanataiban hirtelenül megáll az ösvény közepén, és úgy marad egy ideig, igazán démoni
arckifejezéssel… Utána arcához emeli kezét, és elmenekül az olajfák közé, ahol Mária nem láthatja, és sír, kezébe rejtett arccal, míg végre megnyugszik, és ülve marad, hátával egy olajfának támaszkodva, mintegy
elkábultan…
  A két hét vége felé Júdás, Mária beleegyezésével; elfogadja a zsinagógafőnök és a város több vezetőjének meghívását egy beszélgetésre, amelyen jelen van Jézus két unokatestvére, Simon és József is. Először Júdás kiáll Jézus mellett, de utána mégis ellene nyilatkozik, és vállalkozik náluk a besúgó szerepére.

>> következő rész: A nőtanítványok vagyunk!

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.