RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Valtorta Mária élete és írásainak létrejötte
<< Valtorta Mária: Jézus és a Nőtanítványok – Tartalomjegyzék

Jézus Názáretben beszámol Édesanyjának júdeai útjáról. Ezzel fejezi be:
  — Kérek, nagy szeretetet kérek tőled azok iránt, akik holnap jönnek. Ide hallgass: szeretnek engem, de nem tökéletesek. Te, az erények Mesternője… és Anyám, segíts engem jókká tenni őket…  Szeretném
mindnyájukat üdvözíteni… — Jézus Mária lábaihoz ereszkedik. Most látszik meg az ő anyai méltósága.
  — Fiam! Mit akarsz? Azt, hogy szegény mamád többet tegyen nálad?
  — Tedd szentekké őket… A te erényed szentté tesz. Ezért hoztam őket magammal. Mama… egy napon azt mondom majd neked: ,,Jöjj”, mert akkor sürgősen meg kell szentelni a lelkeket, hogy akarják megváltásukat. És én egyedül nem leszek képes… A te hallgatásod épp olyan tevékeny lesz, mint az én szavam. A te tisztaságod segíteni fogja az én hatalmamat. A te jelenléted elűzi a Sátánt… és a te Fiad, Mama, erőt merít abból, hogy tudja, te közelében vagy. Eljössz, nemde, kedves Anyám?
  — Jézus! Kedves! Fiam! Ügy érzem, nem vagy boldog… Szívem gyermeke, mi a baj? Durva volt hozzád a világ? Nem? Megkönnyebbülés számomra elhinni… de… Ó, igen! Eljövök. Oda, ahová akarod. Amint te
akarod. Amikor te akarod. Most is, a napsütésben, a csillagos ég alatt épp úgy, mint a fagyban és a záporban. Engem akarsz? Íme, itt vagyok!
  — Nem, nem most. De egy napon. Milyen édes az otthon! És a te simogatásod! Engedd, hogy így aludjak, fejemmel térdeden. Olyan fáradt vagyok! Mindig a te Kisgyermeked vagyok… — És Jézus valóban
elalszik, fáradtan és kimerülten, egy zsámolyon ülve, fejét Anyjának ölébe hajtva, aki simogatja haját, és boldog.

                                                                * * *

  Jézus a názáreti ház kertjében oktatja tanítványait, miközben Mária tesz-vesz a házban és a kertben, s valahányszor elhalad a fűben ülő Jézus mellett, rámosolyog Fiára. Oktatás közben Jézus példaképként
állítja Máriát tanítványai elé:
  — Vigyázzatok! Nagyon vigyázzatok! Állandóan. Nehogy holnap beleessetek abba, amit máig elkerültetek. Látjátok? Ma az ég elsötétült, jégeső közeledik. És mi, az eget vizsgálva azt mondottuk: ,,Ne menjünk el hazulról.” Nos, ha így meg tudjuk ítélni a dolgokat, amelyek veszélyesek, össze se hasonlíthatók azzal a veszéllyel, amelyet a bűn jelent, megfosztva minket Isten barátságától, akkor miért nem értünk annak megítéléséhez, hogy mi lehet veszélyes a lélekre?
  Nézzétek: íme, ott van Anyám. El tudtok képzelni benne rosszra való hajlamot? Jóllehet szeretete sürgeti őt, hogy engem kövessen, csak akkor hagyja el házát, amikor az én szeretetem ösztönzi őt erre. Ő az én Tanítónőm. Ma reggel kért engem: ,,Tanítványaid között van Anyád is, Fiam. Meg akarom ismerni tanításodat.” Ő birtokában volt ennek a tanításnak méhében és még előbb, lelkében. Isten ajándékba adta neki, mint Megtestesült Igéje jövendő Anyjának. Miután kért engem, azt mondta: ,,Azonban ítéld meg te, hogy jöhetek-e én is anélkül, hogy elveszíteném Istennel való egyesülésemet. Anélkül, hogy a világ, amiről te azt mondod, hogy bűze átható, megrontaná szívemet, amely teljesen Istené volt, most is az Övé, és az Övé akar maradni. Megvizsgálom magamat, és úgy találom, hogy meg tudom ezt tenni, mert… (és itt anélkül, hogy tudatában lenne, a legnagyobb dicséretben részesíti önmagát), mert nem találom másnak tiszta békémet, amelyet akkor élveztem, amikor a Templomnak egy virága voltam, és azt, aminek most vagyok birtokában, miután több mint harminc éve a ház asszonya vagyok. Én azonban méltatlan szolgálóleány vagyok, aki rosszul ismeri, és még rosszabbul ítéli meg a lélek dolgait. Te vagy az Ige, a Bölcsesség és a
Világosság. És világosság lehetsz szegény Mamád számára, aki inkább elfogadja, hogy nem lát többé, mintsem, hogy ne legyen kedves az Úr előtt.” És nekem azt kellett mondanom neki, csodálattól remegő
szívvel: ,,Mama: mondom neked, téged nem ront meg a világ. Sőt, bebalzsamozod a világot.”
  Halljátok? Anyám felfogta a világban élés veszélyeit, amelyek veszélyek az ő számára is, még neki is. És ti emberek, nem látjátok? Ó, a Sátán valóban lesben áll. És csak az éberek fognak győzni.

>> 28/2 – Titokzatos női papság
 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.