RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

 Tadeusz Dajczer: A hit fénye a harmadik évezred küszöbén. – Tartalomjegyzék

<< IV/1 – "Boldogok a lélekben szegények"

     Az Isten az emberhez közeledvén gyengévé teszi őt. Tehát éppen ellenkezőleg tesz, mint ahogy mi azt remélnénk. Úgy gondolod, hogy te közeledsz Hozzá és ezáltal egyre erősebbé válsz és egyre jobban intézed majd a dolgokat. Ezzel szemben Ő közeledik hozzád és közelítvén elgyengít úgy fizikailag, mint pszichikailag és lelkileg.

Teszi ezt azért, hogy az Ő erejével benned élhessen, mivel a te gyengeséged fog helyet adni az Ő erejének. Amikor ugyanis gyenge vagy, nem tudsz magadban bízni, nem tudsz magadban hinni, és ekkor lehetőség
nyílik arra, hogy Felé fordulj és Nála keress támaszt. Oly gyakran védekezel a legnagyobb kegyelem, a gyengeség kegyelme ellen, pedig mint már Szent Pál apostol megírta: ,,…az erő a gyöngeségben lesz
teljessé. Legszívesebben tehát gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem… mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős.”
(2Kor 12,9-10).

A te erődnek és hatalmadnak előbb, vagy utóbb meg kell törnie. Mivel a valóságban nincs saját erőd, mert az
ajándék — ajándék, melyet kisajátítasz, ezért el kell azt veszítened.
     Szent Maximilián Kolbe számos apostoli körútja alatt teljesen tehetetlennek érezte magát. Gyakran beteg tüdejének a klíma nem volt megfelelő, nehezen viselte a tengeri utazást, a párás levegőt, ami miatt nem egyszer fulladt. Mindez azonban nem csökkentette a vágyát, hogy a Szeplőtelen Szűz királyságát hirdesse az egész világon, bár nem egyszer úgy látszott, hogy egyetlen órát sem él túl a hajón. Talán azt mondta akkor Máriának: azt hiszem ezt az órát már nem bírom ki és akkor hogy fogom hirdetni a Te királyságodat? — Azonban épp ez a szegénység volt Kolbe atya minden ereje.
    
Ha az Isten eszközéül akar használni téged, akkor ezt egyedül a gyengeséged által fogja tenni. Amikor saját erőd és képességeid tudatában próbálsz apostolkodni, negatív jellé válsz. Az emberek nem akarják a te erődet, a te saját erődet, mert az megalázza őket. Az Úristen sem, mert ahhoz, hogy jellé tegyen téged és használjon, nincs szüksége a te erődre, épp ellenkezőleg: a gyengeségedre van szüksége.
.
Ez a gondolat rendkívül erőteljesen kirajzolódik az Ószövetségben Gedeon példájában (vö.: Bír 7,1-8,10). Gedeon ellenfelének hadserege 135 ezer fő, míg Gedeon serege 32 ezer, tehát negyedannyi. A történelemben azonban előfordult már ilyen aránytalanság mellett is győzelem. Az Istennek tehát túl kevés ez az aránytalanság. Ezért azt javasolja Gedeonnak, hogy csökkentse harcosainak létszámát. Az első próbatétel az, hogy ezt a 32 ezer fônyi sereget 10 ezerre csökkentse. Most Gedeon seregének létszáma tizenháromszor kisebb, mint az ellenfeléé. Ekkora aránytalanság mellett nem ismer győzelmet a hadviselés története. Könnyű volt ez Gedeonnak? Nem.

De az ember képes lenne rá, hogy még ezt is magának tulajdonítsa, a saját zsenialitásának számlájára írja a győzelmet. Gedeon tehát még mindig túl erős, még mindig képes a saját lehetőségeire számítani. Az Isten még egyszer próbára teszi, arra kéri, hogy ezt a 10 ezer főnyi sereget redukálja 300 főre. És most már valóban nem tudja az ember, hogy a helyzet drámai-e, vagy komikus. Hiszen valóban nevetséges dolog szembeszállni olyan ellenséggel, amely 450-szer erősebb. Ebben a helyzetben már csak Isten győzhet és nem Gedeon.
.
És Gedeon elindul ilyen maroknyi sereggel és győzelmet arat. Ez a lesújtó aránytalanság teszi, hogy még csak kísértésbe sem eshet, hogy a maga javára írja a győzelmet. Az egész helyzet annyira abszurd, mintha az Úristen mosolyogva így szólna: Látod Gedeon, győzni akartál, a képességeid és a hadsereged ereje által. Nézd, megmaradt háromszáz embered a 135 ezernyi ellenséggel szemben. Mit gondolsz erről? — Gedeon bízott az Úrban és olyan győzelmet aratott, amelyet nem ismer a történelem.


    
Az Úr törékeny cserépedénybe helyezi kincsét, hogy a nagyszerű erőt ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk (vö.:: 2Kor 4,7). Isten Gedeont megfosztotta emberi erejétől, kicsivé és gyengévé tette, olyat tett vele, ami emberi szempontból szinte abszurditás. Hasonló dolog, a te életedben is megtörténhet. Ha az emberi erőnek 32 ezer része található meg benned, akkor az Úristen ezt előbb 10 ezerre csökkenti, azután 300-ra. Ekkor valóban nagyon gyenge leszel, majdnem annyira, mint egy sebesült katona, de ilyen gyengén is képes leszel győzelmet aratni. Ezek a győzelmek nem a te erődből, hanem Isten erejéből születnek majd meg.

>> IV/3 – Krisztus szegénysége
 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.