RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Tadeusz Dajczer: A hit fénye a harmadik évezred küszöbén. – Tartalomjegyzék

<< előző rész: Nem ismerhetjük meg Krisztust az ember nélkül

A hitért való harc, mint a megtérés folyamata, magában foglalja a kapkodás, a nyugtalanság, a stressz elleni harcot. A szomorúság, az önszeretet legfőbb megnyilvánulása, mely magának a hitnek a gyökereit, a ráhagyatkozás gyökereit vágja el. Az evilági életben megjelenő nehéz helyzetekről van szó, amikor valamit elvesznek tőlünk, vagy valamit elveszítünk, de még inkább a lelki nehézségekről, amikor elbukunk, hűtlenné válunk. A szomorúság bénítólag hat a hitünkre. Az elbukás után nem szabadna elkeserednünk, mivel ezzel még inkább megbántjuk Istent, mint magával a bűnnel. Mi több, a szentek úgy tartják, hogy a bukás után nagyobb kegyelmekre számíthatunk, mint a bukás előtt.
.    
A saját vereségünknek és sikertelenségünknek elfogadásáért vívott harcnak, életünk legapróbb eseményeit is jellemeznie kell. Szent Kolbe atya, amikor szerzetes testvéreivel sakkozott, nagyon szeretett veszíteni. Ez volt az ő ,,agere contra”-ja, elfordulása az önszeretettől, hogy teljesen az Úrhoz fordulhasson.
.    
A hit szellemében igyekezz saját tökéletlenségeidre úgy tekinteni, hogy azok ne szomorítsanak el: Krisztus olyannak fogad el téged, amilyen vagy. Odamehetsz hozzá minden tökéletlenségeddel és gyengeségeddel. Ő kijavítja azt, amit rosszul csináltál, és kiegészíti azt, ami nem tökéletes benned.

Rendkívül fontos problémával állunk itt szemben. Egyik oldalon el kell utasítanunk a rosszat, másik oldalon el kell fogadnunk magunkat. Nem szeretheted saját tökéletlenségedet, de akarhatod azoknak következményeit. Ezek csak arra szolgálnak, hogy alázatosabb, bizakodóbb és hűségesebb légy. Azon a tényen, hogy bűnt követtél el, nem kellene csodálkoznod. Az alázat szellemében inkább azon kellene csodálkoznod, ha nem esel el. Ha csodálkozol, vagy elkeseredsz a vereséged miatt, ez azt jelenti, hogy önmagadban bíztál ahelyett, hogy megengedted volna, hogy Jézus a karjain hordozzon. Hiszen ,,Egyetlen szeretetaktus, még ha nem is érezhető — hangsúlyozza a Gyermek Jézusról nevezett kis Szent Teréz –, mindent helyrehoz.” (Lettres a Céline 20. X. 1888.)

Nem csüggedünk el a hibáink miatt — írja Szent Teréz –, mert a gyermekek gyakran elesnek, de túl kicsik ahhoz, hogy nagy bajt okozzanak magunknak. (A Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Szent Teréz utolsó beszélgetései nővérével Jézusról nevezett Ágnes anyával, 1987. 08. 06, »Novissima verba«, Karmelita Rendtartomány, Budapest)

Lisieux-i Szent Teréz nagyon szerette Jézusra bízni hibáit, hűtlenségeit. Azt mondta, hogy ily módon akarja magához vonni Jézus irgalmát, hiszen Ő nem az igazakhoz, hanem a bűnösökhöz jött. Mennyire fontos mindez nekünk, akik azon szomorkodunk, hogy folyton vétkezünk!
    
"Mit árt az nekem, drága Jézus, hogy percenként elesem — írja Szent Teréz –, hiszen akkor látom meg a saját gyengeségeimet, az pedig nagy nyereség számomra. Te pedig Jézus, így látod meg, mennyire gyenge vagyok. Tehetetlen vagyok, s ekkor hajlamos leszel arra, hogy karjaidon hordozz engem."
.
Abban a mértékben, ahogy a célhoz közeledünk — amely maga az Isten –, úgy tűnik fel előttünk, mintha ez a cél egyre inkább távolodnék. Ez normális és törvényszerű. Teréz látva eltávolodását az Istentől, egyáltalán nem keseredik el. "Ó, milyen boldog vagyok, hogy tökéletlennek látom magam és hogy annyira szükségem van a Jóisten irgalmára a halál pillanatában!"
.
Ha bűnösnek és gyengének érzed magad, akkor igazán jogod van Jézus ölelő karjaira, mivel Ő a Jó Pásztor, aki az elveszett bárányokat keresi, a gyengéket, a magatehetetleneket, akik nem tudják követni a nyájat. Engedd meg Jézusnak, hogy a karjaiba vehessen, engedd, hogy Ő szerethessen téged, s higgy az Ő szeretetében.
    
Ahhoz, hogy jogod legyen arra, hogy Ő a karjaiban tartson, alázatossá kell válnod. El kell ismerned, el kell hinned, hogy bűnös és gyenge vagy. De ugyanakkor hinned kell az Ő szeretetében, abban, hogy Ő éppen azért vesz fel téged a karjaiba, mert bűnös, gyönge és magatehetetlen vagy. A hit által születik meg benned a hála azért, hogy Ő sohasem szűnik meg szeretni téged — aki mind az evilági, mind a lelki életben bűnös, gyenge és magatehetetlen vagy.

>> következő rész: A megtérés szentsége
 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.