RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Tadeusz Dajczer: A hit fénye a harmadik évezred küszöbén. – Tartalomjegyzék

<< előző rész: A megtérés szentségének patrónusai

Megtérésed folyamatának az evangéliumi radikalizmushoz kell elvezetnie téged — a hit radikalizmusához, melyre Isten maga szólít fel Szent János evangélista szavaival a Jelenések könyvében: "…bár hideg volnál, vagy meleg! De mivel langyos vagy, és sem hideg, sem meleg, kezdlek téged kivetni a számból." (Jel 3,15-16).
    
Hitünk radikalizmusának fontosságáról szól Keresztes Szent János a két megkötözött madár példájával. (Lásd: Kármel hegy útja I. 11,4). Az egyik madár vastag zsinórral, a másik vékony fonallal van megkötözve. A helyzetük végeredményben mégis ugyanaz, mert mindkét madár megkötözött. Változást csak az hoz számukra, ha semmilyen kötelék nem tartja őket fogva.
.    
A radikalizmus ellentéte a kompromisszum. Kompromisszum a vágyakban, a magatartásban, az imában. Isten maximalista. Ő mindent neked akar adni, de te folyton keveset akarsz, és túl keveset is kérsz. Te még mindig nem azt keresed, ami a legfontosabb — ami által az életed célja valósulhatna meg, hogy Krisztus teljes mértékben élhessen és uralkodhasson benned. Vajon tudod-e, mennyire lefogod Isten kezét, amikor keveset kérsz és beéred valamiféle kompromisszummal? Az életünkben mindent annak az egy célnak kell alárendelnünk, hogy Krisztus növekedjék és elérje teljességét bennünk. Mindennek ezt a célt kell szolgálnia, ezért várja el Isten a radikalizmust kéréseinkben is. Előfordulhat, hogy Isten azért nem hallgatja meg kéréseinket, mert ,"túl" keveset kérünk. Ha lakásra, egészségre, munkára vonatkozó kéréseink meghallgatása arra vezetne, hogy Isten később feleslegessé válna számunkra, ha kéréseink meghallgatása nem segítene bennünket abban, hogy az Urat a végsőkig kövessük, akkor Isten akarata lehet az, hogy az ilyen kéréseket nem hallgatja meg. Az Úristen féktelen. Ő mindent neked akar adni, az országát, de te mivel oly keveset akarsz, megakadályozod Őt ebben.

"Keressétek először az Isten országát és annak igazságát, és mindezt megkapjátok hozzá." (Mt 6,33). Valaki még azt is mondta, hogy ha nem keresed mindenekelőtt az Isten országát, akkor a maradék,
,,ezek mind” is elvétetnek tőled. Minden egyes problémád, melyet átélsz, minden nehézséged felhívás Isten részéről, hogy többre vágyódj, végtelenül többre, hogy keresd mindenekelőtt Isten országát, mert akkor minden más megadatik neked; felhívás Isten részéről, hogy térj meg, felhívás, hogy higgy.
    
A Gyermek Jézusról nevezett kis Szent Teréz radikalizmusáról Mária nővére azt mondta: "Istentől megszállott vagy". A megszállott szó itt olyan valakit jelent, aki arra vágyódik, hogy átadhasson mindent Istennek. Próbálj meg, az ő példáját követve átadni mindent, egyre többet, oly módon, hogy az evangéliumi radikalizmus áthassa akaratodat, hogy te is Isten megszállottjává válj és kis Szent Terézzel te is azt mondhasd: "Mindazt választom, amit Te akarsz." (Önéletrajzi írások) Teréz halála napján, 1897. szeptember 30-án este így szólt: "Sohasem hittem volna, hogy ennyit lehet szenvedni, soha, soha! Csak azzal tudom megmagyarázni, hogy égtem a vágytól, hogy lelkeket mentsek." Szent Teréz érted is szenvedett, hogy amint ő, te is Istennek megszállottja légy, s ahogyan ő, te is az evangéliumi radikalizmussal élj.

Szent Ambrus hangsúlyozza, hogy az Úristen nem annyira azt nézi, hogy mit ajánlunk fel Neki áldozatként, mint inkább azt, hogy mit tartunk meg magunknak. Isten féltékeny Isten, Ő a végletekig megszeretett téged, s azt akarja, hogy nyitott légy az ajándékaira, hogy mindent neked ajándékozhasson.

Jézus találkozása a gazdag ifjúval, mely az Evangéliumban három helyen is megjelenik, Máténál, Márknál és Lukácsnál, valóban rendkívüli találkozás volt: ,,Amikor kiment az útra, odafutott hozzá valaki, térdre esett elôtte és úgy kérdezte: Jó Mester!, mit tegyek, hogy elnyerjem az Örök életet? Jézus erre azt mondta neki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egyedül az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, hamisan ne tanúskodj, ne csalj, tiszteld apádat és anyádat! Az illető azt felelte neki: Mester! Ezeket mind megtartottam ifjúságom óta. Akkor Jézus rátekintett, megkedvelte őt, és azt mondta neki: Egynek vagy még híjával; menj, add el, amid van, s add a szegényeknek, akkor kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, kövess engem! Erre a szóra az elkomorult és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt.” (Mt 19,16-22; Mk 10,17-22)

Ennek a jelenetnek folytatásaként Lukács evangélista valami rendkívülit és megdöbbentőt ad tudtunkra: "Amikor Jézus látta, hogy elszomorodott, így szólt: Milyen nehezen jutnak Isten országába azok, akik gazdagok!” (Lk 18,24) A tanítványok megdöbbentek ezektől a szavaktól. Mi is megdöbbenhetnénk. — Hiszen a gazdag ifjú minden parancsolatot megtartott. Jézus mégis, amikor ezt látta, azt mondta: "Milyen nehezen jutnak Isten országába azok, akik gazdagok!" Megrázó szövegrész ez. Jézus az Apostoloknak meg is ismétli szavait, mint aki érti, hogy túlságosan nehéz felfogniuk azokat: "Fiaim! Bizony, nagyon nehéz az Isten országába jutni azoknak, akik a vagyonban bíznak! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bemenni Isten országába. Azok erre még jobban csodálkoztak, és egymást kérdezgették: Akkor hát ki üdvözülhet?” (Mk 10,24-26)

Ebből következik, hogy nem elég megtartanunk Isten parancsait. Krisztus megszállottságra, azaz az evangéliumi radikalizmusra kötelez minket. Ehhez a radikalizmushoz kell folytonosan megtérnünk. Avilai nagy Szent Teréz ezt az evangéliumi részt kommentálva azt mondta, hogy a gazdag ifjúból hiányzott a megszállottság magja. Amint Szent Lukács hozzáteszi; a gazdag ifjú magas rangú személy volt és valamilyen fontos állást tölthetett be. Sok dologról le kellett volna így mondania, valójában mindenről. Az ő helyzetében valóban megszállottnak kellett volna lennie, hogy el tudja fogadni, ha az emberek azt mondják majd róla, elment a józan esze — elhagyni mindent, tehát nem olyan egyszerű. Jézus mégis azt mondja, hogy csak az jut be a mennyek országába, aki Istenért mindent elhagy. Nem elég szeretni felebarátunkat, mint önmagunkat. Hiszen a gazdag ifjú minden parancsolatot megtartott.

Mindannyian meghívást kaptunk a megszállottságra. A megszállottság magja nélkül nem követhetjük az Urat a végsőkig. Hiszen előbb, vagy utóbb kénytelen leszel mindent elhagyni, mindentől elszakadni. A legnehezebb akkor lesz ez számodra, ha mindent a végére hagysz, akkorra, amikor meg kell halnod. Úgy akkor kell ezt majd megtenned, de szörnyű kínok közt, s az Úr szeretne megkímélni ezektől a kínoktól. Szeretné, ha már most elhagynád minden ,,gazdagságodat”, nem feltétlenül szó szerinti értelemben.

Megdöbbenhetnénk, hogy az Úr ilyen sokat követel tőlünk, de ez a követelés Istennek a mi szabadságunkra és javunkra irányuló vágyából fakad. Az evangéliumi megszállottság lényege abban áll, hogy mi mindent átadunk Istennek ami a miénk, és Ő cserébe odaad nekünk mindent ami az Övé. Mi odaadjuk a mi nyomorúságos mindenünket, Ő pedig nekünk adja az Ő csodálatos mindenét, az Ő isteni mindenét. Ezt kell megtanulnunk Szűz Máriától, aki a mi mintaképünk. Ő valóban mindenét átadta az Úrnak és a végsőkig követte Ôt. Mária a mi ráhagyatkozásunk és radikalizmusunk édesanyja.

>> következő rész: A humor a hit szolgálatában

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.