RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Tadeusz Dajczer: A hit fénye a harmadik évezred küszöbén. – Tartalomjegyzék

<< IV/4 –  Ismerjük el, hogy minden ajándék

     Ha elemezzük a rossz keletkezésének mechanizmusát az emberben, azt látjuk, hogy a rossz alapját az egyszerűség és az Isten iránti gyermeki bizalom hiánya képezik. Így volt ez az emberiség történetének kezdetétől fogva, attól a perctől, hogy az ősszülőket a hit próbája elé állították. Az emberiség történetének kezdetén volt egy bizalmi próba. Isten mintha feltette volna a kérdést az embernek: Bízol-e Bennem? Egyszerűséggel és gyermeki bizalommal vagy-e Irántam? A bibliai szöveg határozottan mondja, hogy a Sátán pontosan ezen a ponton támadta meg az embert. A Sátán az ősszülőket a rosszra, mint olyanra nem beszéli rá, nem kísért közvetlenül a bűnre. Amit tesz, az nem más mint a bizalmatlanság magjainak elszórása. Pszichológiailag tökéletes módon teszi, ahogy erre csak ő képes. Nem azt mondja, hogy legyetek hűtlenek, engedetlenek — nem, ő azt akarja elhitetni az ősszülőkkel, hogy az Istenben nincsen szeretet, őszinteség és igazság.

A rossz mechanizmusának alapjainál, mely az ősbűnt előidézte, a bizalmatlanság magjai találhatók, melynek pszichológiai hatása igen erős. Az az ember, akiből hiányzik a bizalom, a fenyegetettség állapotába kerül. Az a személy, akiben nem bízom, veszélyt jelent számomra. A félelem vele szemben, bennem születik. A bizalmatlanság bűne félelmet és fenyegetettséget szül. Ez az a félelem, amelyről annyit beszélnek a pszichológiában és pszichiátriában, amely oly gyakori forrása az emberi szenvedésnek.
    
Ha nem vagyunk szabadok a bűntől, nem lehetünk szabadok annak következményeitől sem, a nyugtalanságtól, a félelemtől, a fenyegetettség érzésétől. Bennünket is megkísértenek a bizalmatlanság elszórt magjai. Amennyiben ezek az Isten elleni bizalmatlanság magjai, akkor az ember úgy érzi magát, mintha bezárt ketrecbe került volna. Az élet rettenetessé válik az ilyen fenyegetettség ketrecében. A bűn azért is teszi tönkre az embert, mert a hozzá kötődő félelem bűne pusztítja őt. A fenyegetettség érzése végül elkerülhetetlen csapást mér ránk, mert az ember egyik alapvető pszichikai szükséglete a biztonságérzet. Ebből következik, hogy az a félelem, amelyik ellen nem harcolunk, indokolt félelem.

A krisztusi Megváltás műve jelenleg is tart. A hit által mi is részesei vagyunk a megváltás művének, amely átfogja nem csupán bűneinket, de annak teljes kontextusát, szövedékét is. Ily módon válik a Megváltás tárgyává a félelem és fenyegetettség érzése is. Jézus meghalva értünk a keresztfán, a félelemtől és fenyegetettségtől is megváltott minket, ugyanúgy, ahogy megváltott a bűntől. Ezért egész életednek a Krisztus megváltó működésére irányuló, egyre növekvő nyitottság felé kell haladnia. A keresztből ugyanis szüntelenül árad a kegyelem, hogy megváltson a bűntől, s egyben a félelemtől is.
    
Hogyan harcoljunk a minket minden oldalról szorongató félelmekkel? Ha szemtől szembe veszed fel a harcot, akkor küzdelmed biztos vereséggel végződik. Biztos út csak egy van: Megnyílni Krisztus megváltó működésére, olyan hittel, amilyen az evangéliumi gyermeknek van. El kell hinned, hogy Jézus mindentől, ami csak fenyeget, megváltott téged; hogy szabad vagy. Mondd magadnak: Nincs veszély, mert Ő megváltott és megszabadított mindentől, csak el kell fogadnom mindezt. A hit maga az elfogadás, Krisztus megváltó működésének folyamatos elfogadása.

   Egy napon Péter áthaladva a Jeruzsálemi templom egyik kapuján, találkozott egy béna emberrel, aki adományért könyörgött. Péter ekkor így szólt: ,,Ezüstöm, aranyam nincs, de amim van, azt neked adom: a Názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj!” (ApCsel 3,6). És a béna felállt. Ez a kéregető béna ember tehetetlen volt és sokat remélt. Nagy gyermeki hittel kellett rendelkeznie, mivel többet kapott, mint amennyit várt. Te, aki a félelem és fenyegetettség bénaságában élsz — nem feltétlenül fogsz azonnal meggyógyulni, mint az a béna ember. Gyógyulásod hited mértékétől függ és attól, hogy valóban lesz-e benned gyermeki hit. Meggyógyulhatsz egyik pillanatról a másikra, vagy fokozatosan. Ezt a te helyzetedet jelképező bénát ekkor Jézus kezei fokozatosan emelik egyre magasabbra, amíg lassan talpra nem áll. Ez a fokozatos talpra állítás is Jézus megváltó működése.

Hinni nehéz, de nem hinni még nehezebb. Próbáld minél gyakrabban tudatosítani magadban, hogy nem vagy egyedül. Hiszen melletted van Krisztus, aki megváltott. Próbálj meg szembeszállni nyomasztó félelmeiddel a gyermeki tehetetlenség érzése által. Mondd Jézusnak: "Tudom, hogy meg akarsz ettől a fertőtől tisztítani, tudom, hogy Te már ettől megváltottál. Tudod-e, hogy csodának lehetsz szemtanúja? Hiszen Krisztus azt mondta: ,,Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és ennek az eperfának azt mondjátok: Szakadj ki gyökerestől és verj gyökeret a tengerben! — engedelmeskedni fog nektek.” (Lk 17,6). Akkor megláthatnád, hogy a hit — mely a világ szemében olyan kis ,,semmi”, hasonlóan a mustármaghoz, a legkisebb maghoz — Isten végtelen erejét hordozza. Megláthatnád, hogy a hit nyitottá tesz Krisztus megváltó művére, s csodálatos módon eltávolítja a félelmet. Akkor hirtelen szabad embernek érezhetnéd magad.

Neked, aki meghívást kaptál a szabadságra és a békére a hit által, mely nyitottá tesz Krisztus Megváltására — ehhez a hithez szüntelenül meg kell térned, mert a hit állandó folyamat. Ez a folyamat a hit aktusai által mélyül el, melyek leggyakrabban a veszélyhelyzetekben születnek meg. Ha felkelted magadban a hit aktusait, akkor minden helyzetben, miként egy gyermek, a szerető Atya karjaiba fogod vetni magad.

A gyermek Jézusról nevezett kis Szent Teréz ,,kis útjának” lényege a gyermek magatartása, mely a gyermeki bizalomnak köszönhetően, szabad minden félelemtől. Ha a bűn az emberiség történetének kezdetén a bizalmatlanság magjainak elszórásával jelent meg, akkor a ,,kis út”, mely hangsúlyozza a bizalom jelentőségét és az Istenre való gyermeki ráhagyatkozást, antidotumot (ellenszert) jelent, és tökéletes ellentéte ennek az eseménynek. A ,,kis út” programja egyenesen a rossz gyökerére sújt le, mivel a bizalom hiánya, az Isten iránti bizalmatlanság, nagy mértékben forrása bűneidnek, minden egzisztenciális, pszichikai és közvetve fizikai szenvedéseidnek is. Ha bízol Istenben, a gyökerét vágod el annak, ami tönkretesz téged. Hidd el, hogy Ő szeret téged.

Az ősszülők hitpróbája nem is volt annyira nehéz, a Biblia azonban szól egy sokkal szörnyűbb próbáról is, melynek Isten Ábrahámot vetette alá. Hiszen saját fiának megölésére kapta a rettenetes felszólítást. Az ő esetében nagyon könnyű lett volna a bizalmatlanság magvait befogadni: nem bízni, fellázadni. Ábrahám a körülötte lévő sötétség ellenére, mégis bizakodott. Mennyire fontos az ilyen feltétel nélküli bizalom, gyermeki bizalom Isten iránt, akit a bizalmatlanság bűnével sebesítünk meg leginkább.

Ha megtörtént már valamikor veled, hogy valaki, akit nagyon szerettél, elvesztette bizalmát benned, akkor tudod, milyen fájdalmas az. És ha nem egy hétköznapi emberi barátság sebesül meg a bizalmatlanság által, hanem Isten végtelen szeretete, milyen mély fájdalmat okozhat a bizalmatlanság ennek a Szeretetnek. Ezek a szavak: "félek Istennek átadni mindent", olyan sértő, mint egy arculütés — mintha azt mondanád az Istennek: "Én nem bízom Benned, nem tudom, mit teszel velem". Ha egy kisgyerek mondaná ugyanezt a mamájának, kimondhatatlan fájdalmat okozna neki. Milyen fájdalmat élhet át az Isten, akit az ember ilyen bizalmatlansággal üt arcul. A bizalmatlanság bizonyos értelemben rosszabb, mint a bűn, mert az a bűnnek forrása és gyökere. Ha már nem bízol, ha Ellenségednek sikerült a szívedbe beoltani a kételyt, akkor annak szükségszerűen a következményei is jelentkezni fognak: a félelem, a veszélyeztetettség érzése és az ezzel járó szenvedés. Csupán a rossz hatásaiból fogod észrevenni, milyen messzire is távolodtál el Istentől. A szenvedés, a félelem, a veszélyérzet számodra szüntelen felhívás lesz a megtérésre.

Mindaddig a válladon fogod cipelni a félelem terhét, míg meg nem térsz; amíg nem válsz gyermekké, aki egyszerűen a szerető Atya kezébe adja magát. "A pácienst annyi ideig kell gyógyítani — írja Szondi L., amíg nem tanul meg imádkozni." Itt nem a megszokott imádkozásról van szó, hanem a mély imamagatartásról, a bízó gyermeki imáról, amikor a gyermek egészen az Atya karjaiba helyezi magát.

>> IV/6 – A lelki szegénység, mint a gyermeki magatartás
 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.