RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

A Rita név igazgyöngyöt jelent latinul, eredetileg a Marguerita női keresztnév becézése volt, amiből a középkorban önálló lánynév lett. A Ritákról azt tartják, hogy erős akaratú, határozott, céltudatos hölgyek, mindig tudják, mit miért tesznek.
.
<< A Rita életéről szóló olasz film képei (kapható a Ferenciek téri Ecclésia könyvesboltban)
.
Ám a névnapjuk valójában azt jelenti, hogy egy szent egyházi ünnepe van a mai napon:Casciai Szent Rita ünnepe.
.
Őt tartják a reménytelen ügyek védőszentjének, mert az az évszázados tapasztalat, hogyha az ő segítségéért imádkoznak, akkor a leglehetetlenebb helyzetből is csodás kiutak születnek.

Szent Rita élete

Rita Itáliában, Roccaporenában született 1381 körül, és Casciában halt meg, 1447. május 22.-én.

Rocca-Porenában, a gyermektelen Lotti házaspár annyi év eredménytelen könyörgés után már nem reménykedett abban, hogy gyermekkel áldatik meg házasságuk. Mégis hittek az angyaloknak, akik jelezték mindkettőjüknek a ,,Gyöngy”, a kislányuk születését. Már bölcsője mellett is hihetetlen csoda történt, összeforrt annak a férfinak a sarlóval megvágott keze, aki segítségére sietett, hogy megmentse a méhektől, melyek rajban szálltak az alvó csecsemőre.

Cascia környékén, a hegyek között elterülő kis birtokukon egyszerűségben és istenfélelemben nevelték kislányukat. Rita gyermek- és ifjúkorát a szülei iránti engedelmesség, és a fáradságos napi munka jellemezte. Közben szívében felgyulladt az istenszeretet, és apáca akart lenni, mert már gyermekkorában nagyon szeretett egyedül imádkozni.

Szülei — valószínűleg kényszerhelyzetben — odaígérték a kezét egy helybeli ifjúnak, aki a kortársak szerint vad és erőszakos ember volt, amolyan középkori "olasz maffiózó". Ritának nagyon fiatalon férjhez kellett tehát mennie. Katona férjének igen rossz természete volt, ivott, és gyakran megverte a feleségét, ám Rita hősies türelemmel viselte el, soha nem panaszkodott. Mindenben engedelmeskedett hitvesének, azzal az egy feltétellel, hogy a templomba eljárhat. Szelídségével és jóságával végül is megnyerte a férjét, aki pár év alatt megtért, és istenfélő lett. Megtérésének együtt örült Ritával az egész falu, Roccaporena, mely korábban a férj összeférhetetlensége miatt sokat szenvedett a pártoskodásoktól és viszálykodásoktól.

Idős szülei halála után újabb gyász érte Ritát: előbb meghalt a férje, aki most már tisztelte és szerette őt. Úgy történt, hogy egyszer összeverekedett a férj a szomszédjával, és a verekedésben a szomszéd meggyilkolta őt. Fiai ekkor a helyi szokás szerint vérbosszút esküdtek. Rita élete legnagyobb feladatát kellett, hogy megoldja: megbocsátani férje gyilkosának és fiait is rávenni a megbocsátásra. Sikerült neki: a temetésen, férje koporsójánál előbb ő bocsátott meg a gyilkosnak: a vérbosszú elől menekülő szomszédot ő vezette biztonságba, majd fiait is lecsillapította.

Egy évre rá meghalt Rita két kicsi fia, akikért úgy imádkozott, hogy az Úr vegye őket magához, mielőtt még az atyjuk halála miatti bosszú beszennyezné lelküket.

Miután sok fájdalom árán eloldódtak e földi kötelékek, Rita hozzáfoghatott régi vágyának beteljesítéséhez: kolostorba léphetett. Casciában a Mária Magdolna ágostonos kolostorba jelentkezett, ahonnan egymás után háromszor kapott visszautasító választ, mivel nem szűz hajadon volt, hanem özvegyasszony. Végül 1407-ben mégis bejutott: Keresztelő Szent János, Szent Ágoston és Toletinói Szent Miklós csodás módon vitték be éjnek idején a bezárt kolostorba.
.
Még nem volt 30 éves, amikor a kolostor szokásától eltérően a karnővérek közé befogadták, s mivel olvasni nem tudott (azaz nem tudott együtt zsolozsmázni a karnővérekkel), egyéb imádságok elmondására kötelezték. Az volt az általános vélemény róla, hogy nagyon türelmes, mindenkinek engedelmes, és szelíd, pedig a nővérek nem bántak kesztyűs kézzel az írástudatlan, magányos özveggyel, aki teljesen magára maradt az életben.
.
Egy napon, amikor a feszület előtt térdelt, és azon vágya beteljesülését kérte, hogy részesülhessen Jézus szenvedéseiben, érezte, hogy a töviskorona egyik tövise mélyen a homlokába fúródik. Nagy seb keletkezett a helyén, ami elmérgesedett, s a belőle áradó szag miatt Ritát elkülönítették a nővérektől. 15 éven át, haláláig viselte Rita a sebet.

Csak egy római zarándoklat alkalmával mehetett emberek közé, amikor könyörgésére az Úr eltüntette a zarándoklat idejére a sebet, de úgy, hogy fájdalmai megmaradtak. Másként nem lehetett volna útitárs, ráadásul a nővérek vezetője. Rita már az út elején szemléletesen megmutatta, hogy egyedül a Gondviselésre kell bízniuk magukat. A Corno patakba szórta az útiköltségre kapott összes pénzt.

Betegségei, a böjtölések és a munka fölemésztették erejét, utolsó éveit ágyhoz kötötten töltötte. Híres csodája, hogy már ágyhoz kötve, nagyon betegen, egy havas téli napon arra kérte az apácákat, hogy hozzanak neki egy szál vörös rózsát. Az apácák azt hitték, nincs magánál, hiszen télen nem virágzik a rózsa. Ám amint kimentek a kolostor kertjébe, nemcsak, hogy kinyíl      t vörös rózsát találtak a hóban, de még zamatos füge is termett a hideg télben.

66 évesen, 1447. május 22-én hívta át Isten az örök boldogságba, átköltözését egy emberi kézzel nem érintett harang szava hirdette meg. Teste nem indult oszlásnak, és a mai napig sértetlen maradt.

Néhány évvel halála után tűzvész volt a kolostorban, és Rita cédrusfából készült koporsója porrá égett. Ám Rita sértetlen testét sem tűz, sem oszlás nem érintette. Testét a casciai Szent Rita templomban őrzik.

A képen: A casciai Szent Rita templomban, üvegkoporsóban látható Szent Rita teljesen épen maradt teste

Ritát már halála előtt szentnek tartották, még mielőtt az Egyház hivatalosan nyilatkozott volna, a nép szentként tisztelte. XIII. Leó pápa ,,Umbria gyöngyének” nevezte őt.

A Jézus töviskoronájáról kapott fejsebe és a hóban virágzó rózsacsoda miatt Ritát mindig rózsákkal ábrázolják, utalva a mondásra: "Nincsen rózsa tövis nélkül".  .

1900. május 24-én avatták szentté.

A hagyomány szerint Szent Rita az egészen kilátástalannak tűnő esetekben is képes segíteni, ezért a lehetetlenségek szentjének tartják.

Imameghallgatások
(a budapesti Szent Rita Plébánia gyűjteményéből)

Mióma

Egyik alkalommal egy idősebb és egy fiatalabb hölgy csengetett a budapesti Szent Rita plébánia irodájába. "Nem akarnak zavarni csak egy hálatáblát hoztak, mert köszönni valójuk van." Ezzel a plébános kezébe nyomtak egy fehér márvány táblát.

"Miért adnak hálát Szent Ritának? – kérdezte a pap. "Hogy az 5 kg súlyú mióma eltávolítása után egészséges vagyok." – hangzott a kissé zavartan, könnyeivel küszködő idősebb hölgyválasza, és már mentek is.


Szent Rita háromszor is segített

"1974. február 2-án édesanyám hirtelen eszméletét vesztette, agyhártyagyulladást kapott. Ekkor imádkoztam Szent Ritához, hogy járjon közben az ő gyógyulásáért az Istennél, hogy kislányomnak, 10 hónapos unokájának tudjon örülni. Ezután még 22 évig élt, 1996-ban halt meg.
    
1981. április végén tüdőgyulladásban én betegedtem meg, 3 hétig nagyon fulladtam, akkor édesanyámmal együtt imádkoztunk Szent Ritához, hogy gyógyítson meg, mert kislányaim (4 és 8 évesek) "nagyon árvák lennének nélkülem". Megsegített. Meggyógyultam.
    
1993 februárjában férjem vérrákban betegedett meg (akut myeloid leukémia). Gyógyító orvosai azt mondták, "minden nap meghalhat", a kemoterápia alatt is. Ekkor édesanyám kérte, hogy mondassak szentmisét veje gyógyulásáért. Hála Istennek és Szent Ritának: meggyógyult a férjem.

Egy 61 éves orvosnő


Egy kismama története

Ma, Szent Rita napján, eszembe jutott a három évvel ezelőtti Rita-nap, amikor nagyon nehéz helyzetben voltam, és Rita ekkor is bebizonyitotta, hogy mindig segit!

Későn, majd’ húszévesen lettem elsőáldozó, és hamarosan bérmálkoztam is. Bérmanevem Rita lett, mert a többi szent között különösen tiszteltem Őt, sokat olvastam róla, megismertem az életét, imádkoztam hozzá (a figyelmemet Anyukám irányitotta Szent Ritára).

Később férjhez mentem, és szerettük volna, ha gyermekünk születik. Sajnos nem adatott meg, hatalmas sokk ért minket, amikor néhány év múlva megtudtuk: hiába várjuk, nem lehet babánk. Nagyon elkeseredtünk, de nem adtuk fel, azonban nemcsak az Úr segítségét vártuk el és kértük, hanem mi is megtettük, amit lehetett: orvosi segítséget kértünk. Nagyon nehéz, hosszú és fájdalmas élményekkel teli utat kellett megtennünk (egy babát magzati korban elveszítettünk), de én folytattam az imát, és megígértem Szent Ritának, hogyha segít, és lányom lesz, ő utána fogom elnevezni. Hamarosan nagy boldogság ért minket: várandós lettem újra! Az örömöt beárnyékolta egy nem sokkal később egy vérvételből megállapított diagnózis, miszerint nagyon nagy esély van rá, hogy a baba nyitott gerincű. Éreztem, hogy ez nem igaz, és nem engedtem elvégeztetni egy vizsgálatot, ami ezt megerősítette vagy cáfolta volna, mert ez a baba elvesztésének kockázatával járt volna. Az orvosok döbbenten meredtek rám, amikor azzal indokoltam a vizsgálat elutasítását, hogy akkor is megtartom a babát, ha mégsem egészséges. Félidősen kiderült, hogy a baba kislány! Ugyanekkor viszont felfedezték, hogy van egy "kisebb" baj is, cisztás a méhlepény. Volt orvos, aki nem tulajdonított nagy jelentőséget ennek, más azt mondta, nem lehet előre tudni a következményeket… Tudom, hogy Szent Rita imádkozott értünk, pár hét múlva a cisztának nyoma sem volt! Később azonban az orvos, akihez jártam, elkezdte mondogatni, hogy szerinte a baba kicsi, nem fejlődik rendesen, és ezt ellenőrizendő gyakrabban hívott ultrahangos vizsgálatra. Nagyon megijedtem, más orvost is felkerestem (akinek a véleményét később a válaszott orvosom nem fogadta el), de a másik orvos megnyugtatott, hogy nincs baj a kislánnyal. 3 éve, pár nappal Rita-nap előtt az én orvosom közölte, hogy a baba egyáltalán nem fejlődik, be kell feküdnöm a kórházba, és ha ők cukor-infúzióval nem tudják "felhizlalni" őt, akkor még az is lehet, hogy be kell fejezniük a terhességet, azaz kiveszik a babát. És hogy most olyan állapotban van a kislány, hogy bármi megtörténhet vele… Ekkor voltam 7 hónapos várandós. Ez egy pénteki napon történt, ő odaadta a papírokat a hétfői kórházi befekvéshez. Borzasztó volt, amit éreztem, sírtam és féltettem a babámat. Nem értettem, hogyha olyan nagy a baj, miért nem tart bent rögtön, és figyeli a babát!? Otthon megpróbáltam megbeszélni a családdal. Nagyon nehéz helyzetben voltam, mert két választásom volt: hiszek az orvosnak, befekszem a kórházba, kockáztatva azt, hogy 2 hónappal a baba világra jövetele előtt kiveszik őt, mert úgy gondolják, nem fejlődik rendesen és életveszélyben van; vagy keresek egy másik orvost, aki elvállalja a további gondozásunkat, és többé nem megyek vissza az előzőhöz. De ez utóbbiban benne volt a kockázat, hogy nem sikerül pár napon belül (péntek volt), és ha tényleg baj van a babával, akkor ezzel a döntéssel az életét kockáztatom… De az is szörnyű lett volna, ha semmi baja a babának és a kórházban megműtenek, kiveszik jóval korábban – és így is veszélyben lenne a koraszülöttség miatt, ahogy az orvos "megnyugtatott": így sem biztos, hogy megmarad…

Rettenetes hétvégénk volt. Csak beszélgettünk, és próbáltuk a jó megoldást megtalálni, miközben sokat sírtam, és egyfolytában a hasamat tapogattam, hogy mozog-e még a kicsim.

Eljött a vasárnap, és a döntés ideje, hogy befekszem-e hétfőn vagy sem.

Erre a vasárnapra esett 2005-ben Szent Rita napja. A család részt vett a szentmisén, amit "születendő Ritáért", azaz az én kicsimért ajánlottak fel; ezt már korábban kértük, hogy így, hogy még nincs megszületve, de él a hasamban, ünnepelhessük a névnapját.

Sírtam, és kértem Szent Ritát, hogy ne engedje, hogy tragédia történjen a kislányommal, ha már az ő oltalmába helyeztem, és a keresztségben az ő nevét fogja kapni. Kértem, hogy imádkozzon értünk a Jóistenhez, hogy vigyázzon erre a babára, és segítséget kértem a jó döntéshez.

Végül is úgy döntöttem, nem fekszem be hétfőn. Tudtam, hogy nagyon nehéz lesz másik orvost találni, ilyen előrehaladott várandósságot egy orvos sem szívesen vesz át gondozni.

De sikerült, hála Istennek – a férjem egyik kollégájának a felesége egy jó hírű kórházban dolgozott az újszülött-intenzív osztályon, és az ő közreműködésével akadt egy orvos ott, aki (harmadikként, és ezzel ott utolsó esélyként) elvállalt minket. Ez már hétfőn vagy kedden kiderült, és nagyon hamar fogadott is minket. Elmondtuk, hogy mit mondanak a babáról, és szeretnénk, ha ezt megerősítené és ebben az esetben is segítene, vagy megcáfolná. Nagyon kedves volt, másnapra behívott a kórházba ultrahangvizsgálatra, amit akkor és később is mindig személyesen végzett. Ennek során megállapította, hogy a kicsimnek semmi baja, teljesen normálisan fejlődik és a súlya is megfelelő a magzati korának. Nagyon boldogok voltunk!

Az előző orvosom soha nem érdeklődött, nem hívott fel, hogy miért nem feküdtem be, mi van velünk…

A várandósság további része már nagyobb nyugalomban telt, igaz, a szülés várható ideje előtt két héttel be kellett feküdnöm a kórházba kisebb egészségügyi problémák miatt, amik csak engem érintettek, a babát nem.

És 2005 nyarán, egy vasárnapi kora reggelen megszületett Rita, teljesen egészségesen és normális súllyal. Gyönyörű volt, és most, közel háromévesen is az. Ő a szemünk fénye, nagy boldogságunk, és tudom, hogy Szent Rita, ahogy mindig is vigyázott, vigyázni fog rá továbbra is.

Két hónaposan kereszteltettük meg – mosolygott, amikor ráöntötték a keresztvizet…

Okos, szépen fejlődő kislány, kétévesen már tudta, hogy a templomban Jézus lakik, összetéve a kis kezét imádkozik ő is, és már régóta teljesen egyedül ő mondja az asztali áldást. Aki kérdezi a nevét, mindenkinek büszkén mondom, hogy Szent Ritáról neveztük el!

Hála legyen érte és mindenért a Jóistennek, és Szent Ritának, aki valóban mindig segít!

H. Éva


Munkahelyi problémák

A férjem munkahelyén a betöltendő és a már betöltött állásokra újfajta pályázati rendszert dolgoztak ki. Férjem pályázatát elutasították, pedig már évek óta abban a munkakörben dolgozott. Ez azt jelentette, hogy ha nem nyer meg a cégen belül más munkakört pályázattal, nem lesz állása. Nem értettük a történteket, hiszen meg voltak elégedve a munkájával, és eléggé speciális a végzettsége is.

Negyven év felett, a mai gátlástalan világban ez elég nagy félelmet jelent mindenkinek. Hogyan tovább? Gyerekek, a havi befizetni valók, hiteltörlesztések, élelem, stb. Egy fizetésből szűkösen valahogy eltengődtünk volna, de a lelki teher még ezeket a félelmeket is felülmúlta. Mennyi visszautasítás vár még ránk?

Elkezdődött a küzdelem; a munkakeresés, pályázatok írása, keresgélés az újságokban, neten stb. Kis családunk összeült minden este imádkozni. Több kilencedet végeztünk. Jézus Irgalmas Szívéhez, és Szent Ritához. Imánkat böjttel is megtámogattuk. Testvérek is imádkoztak értünk.

Semmi nem történt. Csendben várakoztunk. És semmi… és még mindig semmi…. Hallgatott a Mennyország!

A munkahelyi átrendezés azonban hol emez, hol amaz miatt elmaradt, eltolódott. Megbeszéltük a férjemmel, hogy nem kapkodunk, türelmesek leszünk. Nem veszítjük el a fejünket. Isten minden rosszból valami jót tud kihozni. Ez volt a vigaszunk. Közben az lett a szokásunk, hogy esténként elmondtuk a Szent Rita litániát, és már befejeztük ugyan a kilencedet, de azért Szent Rita közbenjárását kértük. Így telt el hét hónap. Volt még egy lehetőség a cégen belül, de a pofonok után a férjem nem akarta megpályázni. Minek még egy kudarc? Hosszas rábeszélés után végül beadta.

Pár nap múlva postán kikézbesítették a felmondó levelét. Nagyon nehéz órákat éltünk át. Isten még ezt is megengedte, hogy kezünkbe fogjuk és elolvassuk!

Csak arra emlékszem, hogy akkor egész éjjel állandóan azt hajtogattam Szent Rita könyörögj érettünk! Reggel elimádkoztuk azt a szép imát: Ima Szent Ritához, aki még az utolsó pillanatban is segít. Nagyon rossz állapotban értünk akkor a munkahelyünkre.

A délelőtt folyamán szólt az egyik kolléganőm, hogy keresett már többször a férjem, azonnal hívjam fel telefonon. Férjem örömmel újságolta, hogy a pályázata nyert, minden rendben! A kolléganőmmel (aki szintén imádkozott értünk ) egymás nyakába ugrottunk.

Isten kegyelme és különös ajándéka, hogy férjem a mai napig ugyanabban a beosztásban dolgozik, mint eddig. Dicsőség ezért a Jóságos Istennek, és köszönet, hála Szent Ritának, aki közbenjárt értünk.

A. Viktória

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

33 hozzászólás

 1. katalin

  Szent Rita kérlek segíts reménytelen helyzetemben! A Házasságom zátonyra futott! Kérlek járj közben a Jó Istennél értünk, hogy újra egymásra találjunk és egymáséi lehessünk. Kérelk adj erőt, türelmet, bölcsességet ebben a kiltástalan helyzetben a családunknak, de legfőképpen férjemnek és nekem. Kösznöm! Ámen!

  Válasz
 2. nyuszika

  Szent Rita, segítséget kérek én is!Adj nekem kérlek lelki egészséget,erot,hogy valahogy le tudjam kuzdeni a problémámat-nem is tudom kihez fordolhatnák tanácsért ,ssegítségért-így hát imátkozom Hozzád Szent Rita!mutass utat nekem!Kérlek adj egészséget!Hálásan koszonom!!!!!

  Válasz
 3. Rita

  Szent Rita, segíts kérlek, hogy megtaláljam az igaz szerelmet és hogy családot tudjak alapítani. Kérlek vezess utamon. Köszönöm!

  Válasz
 4. Szabó Márta

  Szent Rita! Kérlek segíts két kamasz fiamon és rajtam, hogy kilábaljunkk kilátástalan helyzetünkből. Imádkozom, hogy imámat meghallgassák az Égiek. Köszönöm az eddigi segítséget is. Ámen.

  Válasz
 5. eszter

  Kerlek Szent Rita segits rajtam a kozbenjarasod altal kerlek segits hogy ki tudnam fizetni az adosagomat a lakasert hogy ki ne tegyenek belole nagyon rossz helyzetbe vagyok nagyon kilatastalan a helyzetem itt vagyok penz nelkul ket kis unokaval kerlek szent Rita segits halas kosszonet

  Válasz
 6. anduska

  Hálás vagyok Istennek az életemért, a családomért. Hálás vagyok, amiért ilyen életet kaptam. Most Szent Rita segítségét kérem a napi imáimban, hogy segítsen abban, hogy a kérésem beteljesülésével az életem továbbra is ilyen nyugodt, békés legyen. Kérlek Szent Rita segíts rajtam a közbenjárásod által. Köszönöm!

  Válasz
 7. zabolainé antal elena

  hálás vagyok a sorsnak amiért tudomást szereztem SZENT RITA létezéséröl és segitőkészségéről, 20 éve egy csunya válás után egyedül maradtam egy 6 éves gyerekkel ugy hogy nem volt munkám és még ételre sem pénzem, én református vagyok és ahogy kétségbe esve, könyes szemekel bolyongtam a ( ZILAH ROMÁNIA) város utcáin valahogy a katólikus templomban kötöttem ki ahol addig soha nem jártam, rögtön a bejáratnál találtam rá a SZENT RITA szobrára ahol minden elfolytot bánat kitört belölem, könyörögtem hogy segitsen valamilyen modon a kilátástalan helyzetemen, CSUPÁN PÁR NAP TELT EL AMIKOR EGY OLYAN MUNKA ALYÁNLATTAL KERESTEK MEG AMI NEM IS A SZAKMÁM VOLT DE JÓL KERESTEM. a második eset pár hete történt, ismét a segitségét kértem, mert honapok óta nem volt munkám, ugyan-ugy mint akkor, nem a szakmámban hanem egy kedvezőbb munkát. hálás vagyok és köszönöm a segitségedet és kérlek, segits a továbbiakban is. köszönöm!!!!!!!!!!!!!!

  Válasz
 8. smaragdmacska

  Hálát adok az Úrnak, hogy ilyen csodálatos közbejárót ajándékozott nekünk embereknek.Szent Rita közbenjárását már többször kértem édesanyámért (egyszer súlyos balesetből való gyógyulásáért, máskor meg, hogy derüljön ki mi volt a betegsége, szerencsére időben rájöttek, hogy lisztérzékeny, és ez a betegség diétával kezelhető) s ő megsegített.Iránta való tiszteletből, ha elős gyermekem kislány lesz szeretném , hogy egyik neve mindenképpen Rita, vagy Margerita legyen.

  Hálásan Köszönöm Szent Rita eddigi áldott segítségedet, kérlek segíts később is, ha rászorulok!

  Válasz
 9. mermaid

  Magam is Rita vagyok és teljesen véletenül bukkantam az oldalra és Szent Rita életrajzához.

  Büszke vagyok, hogy egy ilyen nevet, és egy ilyen csodás női alak nevét hordozhatom.

  Remélem ezzel, minden Rita így van.

  Válasz
 10. brillo adatlap-képe
  brillo

  :))) ezúton szeretném névnapja alkalmából felköszönteni “ollókezû” Rita barátnômet:) hihihi

  Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.