RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Egy egyszerű laikus nővér, Chambon Mária Márta, aki a Vizitációs Rend Chambery-i kolostorában halt meg 1907.március 21-én, tanusította, hogy a Szent Sebek rózsafüzérét a röpimákkal együtt az Üdvözítőtől hallotta.

Az Úr két megbizatást adott neki: hogy ő maga állandóan ajánlja fel az Úr szent sebeit, és hogy ezt az ájtatosságot a világban újra élessze fel. Jézus maga készítette fel a nővért erre a küldetésre. Majdnem naponta tartott neki katekizmus-féle magyarázatot szent sebeiről, melyről azután főnöknőjének be kellett számolnia.

Néhány fontos részt idézünk ezekből:

A szent sebeknek ájtatossága a mi Üdvözítőnk végtelen érdemeinek megrendíthetetlen alapján nyugszik.

"Leányom, ismered-e e világnak kincseit? Valahányszor szent sebeimnek érdemeit az Atyának felajánljátok, mindannyiszor végtelen kincset nyertek."

"Nektek nem kell szegényeknek maradnotok… Miben áll a ti gazdagságotok? Az én szent szenvedésemben. Ez a kincs a tiétek."

"Atyámnak különösen tetszésére van az én szent sebeimnek felajánlása. Ezzel a felajánlással megadjátok Neki az Őt megillető és végtelen tiszteletet: ezzel ugyanis mennyei ajándékot adtok a mennynek."

"Az én sebeim tartják fenn a világot"

A SZENT SEBEK TISZTELETÉHEZ FŰZŐDŐ ÍGÉRETEK:
.
"Én mindent teljesíteni fogok, amit tőlem szent sebeim nevében kérnek. Ezt az ájtatosságot terjeszteni kell."
.
"Mindent megnyertek, mert ez az én véremnek érdeme, amely végtelen értékű."
.
"Az én sebeimmel és isteni Szívemmel mindent elérhettek."
.
"Az én sebeimből nőnek ki a szentség gyümölcsei."
.
"Az én sebeim fogják a ti sebeiteket gyógyítani."

A Szent Sebek rózsafüzére (rendes olvasón imádkozható)

(A keresztre:) Jézus, isteni Megváltónk, légy irántunk és az egész világ iránt kegyelmes és irgalmas.Ámen.

(1. szem:) Erős Isten, szent Isten, halhatatlan Isten, könyörülj rajtunk és az egész világon. Ámen.
(2. szem:) Kegyelmezz és irgalmazz nekünk Jézusom, a jelen veszedelmekben; födj be minket drága véreddel.Ámen.
(3.szem:) Örök Atya, mutasd meg nekünk irgalmasságodat a Te egyszülött fiadnak, Jézus Krisztusnak vére által: esedezve kérünk Téged, mutasd meg irgalmasságodat. Ámen. Ámen. Ámen.

(A kis szemeknél ezt imádkozzuk:)
Jézusom, a te szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk.

(A nagy szemeknél ezt imádkozzuk:)
Örök Atya, felajánlom Neked a mi Urunk Jézus Krisztus szent Sebeit, hogy lelkünk sebei begyógyuljanak.

(Végén háromszor mondjuk:)
Örök Atya, mutasd meg nekünk irgalmasságodat a Te egyszülött fiadnak, Jézus Krisztusnak vére által: esedezve kérünk Téged, mutasd meg irgalmasságodat. Ámen. Ámen. Ámen.

300 napi búcsú – az imát XI Pius pápa engedélyezte 1924. január 16-án, a szent Poenitentaria útján.

EZ AZ ÁJTATOSSÁG KÜLÖNÖSEN A MINDENNAPI ÉLETRE NYÚJT NAGY HASZNOT:

"Ha valami nehézségetek vagy szenvedésetek van, hozzátok rögtön szent sebeimhez, és szenvedéstek azonnal édes lesz."

"Ajánld fel nekem cselekedeteidet szent sebeimmel egyesítve, és kimondhatatlan értékűek lesznek, még a legcsekélyebbek is."
 
A BETEGEKÉRT:

A betegeknél ezt a röpimát kell gyakran ismételni:
"Jézusom, a te szent sebeid által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk." Ez az ima a testet és a lelket is meg fogja gyógyítani.

A HALDOKLÓKÉRT:

Haldokolva támaszkodjunk az Úr Jézus nyitott sebeire.
"Az a lélek, amely az én sebeimben múlik ki, nem hal meg, mert az én sebeim életet adnak neki."
"Sebeim útja, amelyen az Égbe lehet jutni, igen egyszerű."

A BŰNÖSÖK MEGTÉRÉSÉÉRT:
.
"Sebeim minden bűnötöket el fogják takarni."
"Ajánld fel nekem sebeimet, hogy a bűnösöket megnyerjem, mert lelkek után szomjúhozom."
.
A bűnös megtér, ha a következő imát elmondja:
"Örök Atya, felajánlom Neked a mi Urunk Jézus Krisztus szent Sebeit, hogy lelkünk sebei begyógyuljanak."
.
"Minden szónál, amelyet a Szent Sebek olvasójánál mondotok, véremnek egy csöppjét hullatom a bűnös lelkére."
.
"A Szent Sebek rózsafüzére ellensúlyozza igazságomat, megakadályozza bosszúmat."
.
A TISZTÍTÓTŰZBEN SZENVEDŐ LELKEKÉRT
.
"Szent sebeimnek jótéteménye Istennek a kegyelmét az égből lehozza, és a tisztítótűzben szenvedő lelkeket a mennybe viszi."
"A tisztítótűzben szenvedő lelkek legnagyobb kincse: szent sebeim."

AZ ANYASZENTEGYHÁZÉRT:

"Leányom, neked jól kell teljesítened kötelességedet; ez pedig abban áll, hogy szent sebeimet az Örök Atyának felajánlod, mert ezzel fog diadalt aratni az Egyház. Állandóan ebből a forrásból kell merítened, hogy Egyházam diadalát siettesd."

(Itt nem látható, külső diadalról van szó, sem pedig zavartalan nyugalomról. Az isteni Megváltó különös nyomatékossággal fordul a szerzetes és a neki szentelt lelkekhez, és felszólítja őket az ő teljes követésére.)

"Látni óhajtom, kik keresztemnek jegyesei."

"Leányom, szemléld koronámat, és látni fogod önmegtagadásomat; szemléld kiterjesztett karomat és megtanulod engedelmességemet; nézd, mily mezítelenül függök a keresztfán és meg fogod érteni a szegénységet és szívtisztaságot abban, aki teljesen tiszta, s aki téged, mint jegyes szeret."

"Jegyesedet mindenütt sebekkel borítva fogod feltalálni."

"Ez az út, amelyen kiválasztottaimnak menniük kell, ha az én dicsőségembe akarnak jutni."

"Légy bátor áldozati bárány."

Ha többen akarják imádkozni közösen a szent sebek rózsafüzérét, ez esetben az előimádkozó elmondja az első három imát, azután:
Örök Atya, én felajánlom Neked a mi Urunk Jézus Krisztus szent Sebeit"

A többiek felelik:
"Hogy lelkünk sebei begyógyuljanak."

Előimádkozó a kis szemeknél:
"Jézusom, a te szent sebeid által"

A többiek felelik:
"Bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!"

Úgy imádkozzuk, hogy minden egyes tizednél elmélkedjünk Jézus öt szent sebéről, a láb, a két kéz, az oldal és a töviskoronáról.

Reggelenként tegyünk felajánlást:

"Örök Atya, én felajánlom Neked a mi Urunk Jézus Krisztus szent Sebeit, hogy lelkünk sebei begyógyuljanak."

Napközben pedig, munka közben is mondogathatjuk:

"jézusom, a te szent sebeidnek érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!"

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.