RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Tadeusz Dajczer: A hit fénye a harmadik évezred küszöbén – Tartalomjegyzék

Előbb-utóbb mindenki látni fogja, hogy napjaink sajátos félelmei, bizonytalanságai a hitbeli gyengeség fájó következményei.  Aki ugyanis elveszíti vagy elhagyja az ember teremtett voltának mindenkor érvényes igazságát — miszerint Isten világában csak Istenhez igazodva lehet boldogulni — csakhamar elveszíti minden tájékozódását a mindenségben és azon belül a saját életében is.

Ezért kereste már értelme használatára eljutó ősünk a világban életének eredetét és célját és lett az emberi lét sajátos vonását hordozó, Istent kereső és hozzá igazodó, vallásos vándora a világnak.

     Amióta pedig az emberiség történelmében kitörölhetetlen részt vállalt Isten eligazító Szava, azaz az idők teljességében emberi sorsot vállalt Isten Igéje, akik elfogadják őt, azoknak hatalmuk van, hogy Isten gyermekei legyenek. Ők az elkötelezett hívő keresztények, kitartó építői a fejlődő világnak és reményteljes örökösei az örök életnek.

     Tudni kell, hogy Európa dicső utat megtett, szenteket nevelő keresztény kultúráját — amelyet II. János Pál pápa gyakran aggodalommal nevez ma a halál kultúrájának — csak egy hitet újra élő, evangélizálás nyomán megújuló lelkiség teheti életképessé a harmadik évezredben. Ezért az Istenre hallgató és szavához igazodó hívő élet felé kell fordítani saját figyelmünket, és a keresztény tanúságtételbôl fakadóan a számunkra elérhető minden ember érdeklődését.

     Ennek a törekvésnek szolgálatában állnak a mai egyházban sajátos szerepet betöltő lelkiségi mozgalmak. Ennek szolgálatában állította Tadeusz Dajczer hazájában már 12 kiadást megért, számos európai nyelvre lefordított írását: ,,Elmélkedések a hitről” című könyvét. A könyv nem lép fel újat mondás igényével, de a mai világban élő emberhez szól, a teológia, a gyakorló keresztény élet, nemkülönben misztikusok nyelvén a hitről, annak megszerzéséről, megőrzéséről, gondozásáról. Nem zárkózik el a mai nehézségek tudomásulvételétől, amelyek mindegyikünk számára, kikerülhetetlenek. Ugyanakkor tud bátorítani mindazoknak az alkalmas eszközöknek igénybevételére, amelyek életet irányító és viszontagságos körülmények közt is lelki békességet és jövőbe vetett bizalmat ébresztenek és őriznek a keresztény hívő ember életében.

     A magyar fordítás kiadása révén hozzáférhetővé válik a Tadeusz Dajczer üzenete a mi magyar, keresztény megújulásunk számára. Ha nem is mindenkinél, de valószínűleg sokak lelkében visszhangra talál.

Fontos ugyanis, hogy ezen a világon, ahol nem vagyunk egyformák, de ugyanazon örök célra teremtettünk mindegyikünk megtalálja saját körülményeinek leginkább megfelelő forrást a bölcs eligazodáshoz, újra nem kezdhető, egyetlen élete és üdvössége számára.

     Köszönet a szerzőnek, a fordítónak, és mindazoknak, akik a kiadást megvalósítják.
     Kívánom, hogy sokszoros termést hozzon minden olvasó hívő élete számára.

                                                         Seregély István
                                                              egri érsek

>> A francia kiadás előszava /René Laurentin/

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.