RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Tadeusz Dajczer: A hit fénye a harmadik évezred küszöbén – Tartalomjegyzék

I. rész     Mi a hit?

— A hitet, mint teológiai erényt rendkívüli összetettség jellemzi. Az itt következő elmélkedésekben, nem is a dogmatikus teológia, hanem a belső élet teológiájának szempontjai szerint értelmezzük a hit valóságát. Az Újszövetségi hit, az ember válasza Isten kinyilatkoztatására Jézus Krisztusban. A hit Isten életében való részesedés, Isten életének megtapasztalása önmagunkban, mely lehetővé teszi, hogy magunkat és a minket körülvevő világot mintegy az Ő szemével lássuk. Kötődés Krisztus személyéhez, aki a mi Mesterünk, Urunk és Barátunk; Krisztusra való támaszkodás, aki megváltásunk rendíthetetlen sziklája — valamint ráhagyatkozás az Ő végtelen erejére és határtalan szeretetére. Az emberi gyengeséggel és tehetetlenséggel szembesülve a hit vezet arra, hogy szüntelen forduljunk Isten kiapadhatatlan szeretetéhez, irgalmához, s mindent egyedül Őtőle reméljünk. (vö. G. Thils, Sainteté chretienne, 359). 

========================================================================
I. fejezet: A hit, mint az Isten életében való részesedés   A hit erénye

     Aquinói Szent Tamás azt mondja, hogy a hit közelebb visz bennünket Isten megismeréséhez. Hiszen részesülve Isten életében, mindent mintegy az Ő szemével kezdünk látni és értékelni — omnia quasi oculo Dei intuemur (In Boeth. de Trinitate, qu 3, a. 1).
     Isten életében való részesedésünk a hit által azt eredményezi, hogy új emberré válunk, a valóság új értelmet nyer számunkra. Újfajta látásmódban részesülünk úgy Istent, mint a minket körülvevő evilági
valóságot illetően. A hit által az evilági valóságban fokozatosan kezdjük felismerni az elsődleges ok — Isten — működését.
Észrevesszük az Ő jelenlétét és működését úgy magunkban, mint a természet világában, vagy a történelemben. Észrevesszük, hogy Ő a szerzője, Ő az alkotója mindennek, hogy az, amit emberileg megismerünk, nem a teljes valóság, az csupán a külső  felület látása, kizárólag a másodlagos okok megismerése, melyeket Isten az Ő működésében felhasznál.
    
A hit az az erény, mely az Istennel való kapcsolatot lehetővé teszi és a természetfeletti élet alapja. Mivel minden természetfeletti tevékenység alapja, ezért minden általa történik. Természetfeletti életünk aktivitását hitünk értékei és hiányosságai határozzák meg.

A természetfeletti életben jelentkező nehézségek mindig összefüggnek a hit gyengeségével.

A hit alapvető erény, mivel lehetőséget teremt az Isten életében való részesedésre. A hit részesedés Isten
gondolataiban, mely a lélek természetes képességeit mintegy természetfeletti értelemmel oltja be, s így képessé tesz bennünket, hogy Istenhez hasonlóan gondolkodjunk magunkról és mindarról, amivel
kapcsolatba kerülünk. Ebből következik, hogy hinni annyit jelent, mint összevetni saját gondolatunkat Istenével, és azonosulni az Ő gondolatával.
     A természetes megismerés és a hit által való megismerés között nem mennyiségi, hanem minőségi különbség van. A hit Isten gondolatával való egyesülésre vezet, a fényben való belső részvételre, ahol Isten
Önmagát ismeri meg. Ebben az értelemben vezet a kontemplációhoz, mintegy bevezetője Isten eljövendő megismerésének az örökkévalóságban.
    
Mivel a hit által lépünk be Isten életébe, Jézus Krisztus életébe, így Isten a hit által saját életét szüli mibennünk. Hitünk célja, hogy Jézus Krisztushoz hasonlóan gondolkozzunk és megengedjük Neki — aki a hit által bennünk él –, hogy felhasználjon minket, gondolkodjék bennünk és bennünk éljen.
     A hit által mehet végbe bennünk eddigi látásmódunknak, gondolkodásunknak, megérzéseinknek, átéléseinknek teljes átalakulása.
A hit megváltoztatja mentalitásunkat, s arra késztet, hogy Istent állítsuk mindig az első helyre, hogy egész életünk Őrá irányuljon, hogy az egész világot Isten fényében értelmezzük. Ekkor minden ítéletünket, értékelésünket, vágyunkat és elvárásunkat beragyogja, áthatja a hit fénye. Így valósul meg a hit közössége, mely teljességét csak a szeretetben éri el.
    
A bennünket körülvevő teremtett világ olyan, mint a hozzánk szóló hang. Amikor a hitünk gyenge, akkor ez a hang szétszórtsághoz vezet, eltávolít Istentől, a figyelmünket önmagára irányítja.

A hit növekedésével viszont fordított folyamat jön létre: a külső világ Istenről kezd nekünk beszélni, Őhozzá vonz, Isten jelenlétének válik kifejezőjévé, segítségünkre lesz az Istennel való kapcsolatteremtésben; a Vele való találkozás helyévé válik számunkra.
     A hit képessé tesz téged, hogy a látszatok fölé emelkedj és a másodlagos okok felett meglásd az elsődlegest, azaz Istent. Lehetővé teszi, hogy meglássuk, hogy a körülöttünk történő dolgok nem az ember
erejéből történnek. A hit lehetőséget nyújt számodra, hogy felfedezd Isten jeleit a teremtésben. A hit alkalmassá tesz arra, hogy észrevedd a jelenségekben és történésekben Isten akaratának megnyilvánulását, és az eseményeket úgy szemléld, mint Isten megjelenését az életedben.

>> 1. A szerető jelenlét felismerése
>> 2. Isten jelei a világban
>> 3. A talentumok
 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.