RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Tadeusz Dajczer: A hit fénye a harmadik évezred küszöbén * Tartalomjegyzék

<< 1.rész – A hit erénye

Életünk minden percét áthatja az a Jelenlét, amely szeret és megajándékoz minket. Hittel élni azt a képességet jelenti, hogy észre tudjuk venni ezt a szüntelenül szerető és megajándékozó Jelenlétet. A
hitnek köszönhetően Krisztus fokozatosan fénnyé válik, mely áthatja az egész emberi életet és a világot fényével árasztja el. Ő lesz az élő, cselekvő Jelenlét tanítványainak életében.
.
Az élet minden perce az Ő Jelenlétét hozza el nekünk. Az idő a nagybetűvel írott Jelenlét — Krisztus jelenléte az életünkben, Istennek személyes jelenléte, aki úgy nyilvánul meg előttünk, mint aki valamit vár tőlünk. Isten akarata által nyilatkozik meg előttünk. És mi az Ő akarata? — Mindig a mi javunk, mert Ő maga a Szeretet.

Életed minden pillanata a találkozás pillanata ezzel a téged szerető Jelenléttel.

Valaki azt mondta, hogy az idő, az ember Istennel való találkozásának szentsége. Ilyen értelemben minden pillanat egy evangéliumi talentum, Jelenlét, mely valamire meghív bennünket. Az Úristen minden pillanathoz akár könnyű, akár nehéz az, fűz valamilyen kegyelemet. Szent Pál mondja, hogy mi az
Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. (vö.: ApCsel 17,28). Tőle kapjuk tehát a létezés ajándékát, ugyanúgy a lélegzés, a táplálkozás, a barátság ajándékát, az élet megannyi pillanatának ajándékát.
    
A Gyermek Jézusról nevezett kis Szent Teréz állítása, hogy "minden kegyelem"
(A Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Szent Teréz utolsó beszélgetései nővérével, Jézusról nevezett Ágnes anyával, 1897. VI. 5., Novissima verba, Karmelita Rendtartomány, Budapest) azt jelenti, hogy bármi is történjék életedben, a kegyelem valamilyen fajtája kapcsolódik hozzá. Isten ajándékként jön hozzád, kegyelem formájában, meghívás formájában — ebben az értelemben minden kegyelem. Isten azt akarja, hogy minden a jó ,,tőkéjévé” váljon számodra. Ő még a rosszból is jót akar kicsiholni.

A rossz nem lehet kegyelem, de Isten az Ő mindenhatósága és végtelen irgalma által képes, hogy a rosszból is jót hozzon ki. A rossz következményei a megtérés nagy lehetőségének formájában gyümölcsözhetnek. Tehát ,,minden kegyelem”, minden talentum, mivel az Úr mindig és mindenütt
lehetőségeket állít eléd. Rendkívül fontos, hogy hinni tudj ebben az állandó és különbözőképpen megnyilvánuló Jelenlétben.
     "A jelen pillanat és minden pillanat szeretetet áraszt" – ahogy Stefan Wiszynski bíboros mondta. A kegyelem a szeretet kifejezése, így minden pillanat kapcsolódik Isten szeretetéhez, mert minden pillanat
az Ô kegyelméhez kötődik. Még akkor is, amikor súlyosan vétkezel, Krisztus melletted van, és szeret téged. Ha emlékeznél erre, ha hinnéd, hogy állandóan Isten irgalmas szeretetébe vagy belemerítve, aki sohasem hagy el téged, bizonyára nem buknál el.
     Mindaz, ami veled történik, összefügg Isten irántad való szeretetével és az Ő vágyával, hogy neked jó legyen. Ő jelen van az életedben függetlenül attól, mit teszel. Az idő, az Istennel és az Ő irgalmas szeretetével való találkozásodnak szentsége. Az idő, a te találkozásod Istennek irántad való szeretetével és vágyával, hogy minden a javadat szolgálja, hogy minden vétked ,,szerencsés vétekké” legyen. Hogyha így néznél minden átélt percre, spontán imádság születne benned, mely egy folyamatos imádsággá válna, hiszen Isten állandóan melletted van és folyvást, mindig szeret. Életed minden percét áthatja ennek a téged szüntelenül átölelő Jelenlétnek a szeretete.
 
>> I/2 – Isten jelei a világban
 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.