Regisztráció


A jelszavát emailben elküldtük.

3szognagy2.jpgA kapcsolati háromszögek az emberi lét egyik archetipikus dimenzióját képviselik. Valamilyen formában elkerülhetetlenül megtapasztaljuk, és meglehetősen nehezen kezeljük őket, amikor megjelennek életünkben. Ez érthető is, hiszen a háromszögek rendszerint nagyon fájdalmas érzelmeket korbácsolnak fel bennünk függetlenül attól, hogy történetesen melyik pontjukon állunk. Olyan érzelmeket kell kezelnünk ilyenkor, mint a féltékenység, a megalázottság vagy elárultatás.Vagy pedig azzal az érzéssel kell együtt élnünk, hogy mi vagyunk az árulók – tehát becstelenek vagyunk, és fájdalmat okozunk valakinek. Egyszerre mindhárom érzést is megélhetjük, csődtömegnek bélyegezve magunkat.

A szerelmi háromszögekben felmerülő érzelmek gyakran gyötrelmesek és megfosztanak az önbecsüléstől. Mivel a háromszögek nagyon nagy érzelmi tehertételt jelentenek, rendszerint azon kapjuk magunkat, hogy valaki mást próbálunk hibáztatni jelenlétükért életünkben. Vagy magunkat vádoljuk vagy a másik két ember egyikét. Pedig a háromszögek valójában archetipikusak: ha kételkednénk általános mivoltukban, olvassuk csak el az elmúlt háromezer év irodalmát. Minden, ami archetipikus, a célszerű minták és az értelmes belső fejlődés irányába mutat. Van valami a háromszög megtapasztalásában ami, bármennyire kellemetlen és fájdalmas legyen is, az átalakulás és a növekedés leghatékonyabb eszközévé teszi. Az árulás, legyünk akár az Áruló, akár az Elárult poziciójában valami olyasmit művel velünk, ami potenciálisan akár nagyon értékes is lehet.

Semmi sem léphet életünkbe, ami ne állna valami módon kapcsolatban egyéni utunkkal. Ez nem jelent sem vádaskodást sem oksági összefüggések keresését, hanem mélyebb értelme van, amely átalakithatja azt az egyént, aki felkészült ennek kiderítésére. Ha megjelenik életünkben a háromszög, jelenlétének valami oka van. Amennyiben úgy döntünk, hogy pusztán keserűséggel és dühvel reagálunk, ez a mi választásunk. De dönthetünk úgy is, hogy a háromszöget a tényleges lélekkeresés ugródeszkájául használjuk. Ez egyáltalán nem könnyű, hiszen a megaláztatás élménye rendszerint valamennyi gyermekkori védelmi renszerünket bekapcsolja és az ilyen zsigeri válaszoktól nagyon nehéz egy elfogulatlanabb perspektivába emelkedni.

21.jpg

A háromszögek általánossága

Sokféle háromszög létezik és nem mindegyik jár felnőtt értelemben vett nemi kapcsolattal. De még a szexuális természetű háromszögekre korlátozódva is, sokféle változatukkal találkozhatunk. A szexuális jellegű háromszögek nem tartalmaznak minden esetben a Tristan és Izoldáéhoz hasonló drámai elemeket. A felnőttkori szerelmi háromszögek egy részében mindhárom pont mozdulatlan. Adott a két partner meg a harmadik személy, akinek viszonya van a partnerek egyikével, és nincs semmi mozgás a háromszögön belül. Statikus, és akár éveken keresztül,a háromszög egyik szereplőjének a haláláig működhet. Más szerelmi háromszögekben az egyik pont folyamatosan változik. Akár sorozatos megcsalásokról is szó lehet időnként, mint J. F. Kennedy esetében, bámulatos teljesitményaránnyal. De mindkét esetben háromszögről van szó még akkor is, ha romantikus szempontból hajlamosak vagyunk többre értékelni az előzőt, és mindkettő az archetipikus érzelmek ugyanolyan széles skáláját hivja elő.

Azokon a háromszögeken kivül, melyeknek szereplői között szexuális kapcsolat van, bármilyen nemű személyek között jöjjön is létre, léteznek másfajta háromszögek is. Legalapvetőbbek a szülők és gyerekek között létrejövők. Barátok között is kialakulhatnak háromszögek. Bonyolultabbak azok a háromszögek, amelyeknek nem emberi vetélytárs az egyik szereplője. Az egyik partner bizonyos értelemben féltékeny lehet azért, mert a másik munkájának, művészi tevékenységének szenteli magát, vagy annak spirituális fejlődése miatt érezheti elárulva magát. Az ilyen háromszögek pontosan ugyanolyan féltékenységet válthatnak ki, mint szexuális változatuk.

Amikor valaki visszahúzódik egy kreativ térbe, bizonyos értelemben “elhagyja” azt az embert, akivel együtt él és ez rendkivül féltékennyé teheti partnerét. A kreativ folyamat szerelmi aktus. Az is hatalmas féltékenységet kelthet, ha valaki szereti a munkáját. Még olyan háromszögek is vannak, melyek egyik szereplője egy háziállat. Bár meglehetősen valószinűtlenül hangzik, a partnerek egyikét szörnyen féltékennyé teheti, sértheti, bosszanthatja, magára hagyottnak érezheti magát azért, mert társa mélyen kötődik a kutyájához vagy macskájához, még akkor is ha sosem ismerné be ezeket az érzelmeket mások előtt. E különféle háromszögek látszólag nem állnak kapcsolatban egymással.

Egyetlen közös vonásuk, hogy valamilyen fajta szeretet a háromszögben nem kizárólagos többé. És amikor osztoznunk kell valakinek a szeretetén vagy a szerelmén, akár egy másik személy a vetélytárs, akár egy olyan megfoghatatlan dolog, mint a képzelet vagy a szellem, elárultnak, megalázottnak és elhagyatottnak érezhetjük magunkat.

110.jpg Az Áruló: egy meghasonlott lélek
Az Elárult: egy látszólagos áldozat
Az Árulás Eszköze: egy látszólagos ragadozó

Az Áruló az a személy, aki látszólag úgy dönt, hogy belebonyolódik a háromszögbe. Azért használom a “látszólag “szót, mert nem mindig tudhatjuk pontosan, mennyire tudatos ez a döntés valójában, és abban sem lehetünk biztosak, mennyire játszik össze egymással az Áruló és az Elárult. De bármi hat is a felszín alatt, az Áruló meghasonlott lélek. Két különböző személyhez vonzódik egyszerre, érez szerelmet irántuk vagy van szüksége rájuk.

Többségünk azt az előfeltevést hordozza, hogy a szerelemnek kizárólagosnak kell lennie, még ha tudatos szinten sokkal liberálisabb nézőpontot képviselünk is. Zsidó-keresztény örökségünk értékrendjének köszönhetően abban a hitben nevelkedtünk, hogy ha szerelmünk nem kizárólagos, nem is szerelem, mi pedig nem vagyunk többé “jó “emberek. Vagy kudarcot vallottunk,vagy önzők és érzéketlenek vagyunk. Amikor ilyesfajta, mélységes belső meghasonlottságot élünk át, rendkívül nehéz szembenéznünk vele. Az Árulónak sokkal könnyebb érveket felsorakoztatnia, hogy megindokolja hűtlenkedését. Nem hallhatunk tőle ilyesmiket: “Meghasonlottam. Ketté szakadok”. Sokkal sűrűbben hajtogatja: “ A partnerem nagyon rosszul bánik velem. Nem adja meg nekem ezt meg ezt meg ezt, pedig ahhoz, hogy boldog legyek szükségem lenne minderre. Ez feljogosít arra, hogy másnál keressem őket.”

A háromszög következő pontja az Elárulté, aki látszólag akarata ellenére vált az Áruló kizárólagos szerelemre való képtelenségének áldozatává. Megintcsak a “látszólag” szót használtam, ugyanis a tudattalan összejátszás kérdése is felmerülhet az adott szereppel kapcsolatban. A háromszög mindhárom pontja titokban felcserélhető. Nem különböznek annyira egymástól, mint első pillanásra tűnik. De az Elárult abban a hitben él, hogy ő a lojális és a másik ember az, aki hűtlen. A másik az, aki belebonyolódott a háromszögbe. Általában azt feltételezzük, hogy a Elárult szenved a legjobban a háromszögtől, mivel általában ő az a személy, aki összes fájdalmát, féltékenységét és megalázottságát kimutatja.

Végezetül pedig, a háromszög harmadik pontján ott az Árulás Eszköze. Ez az a személy, aki látszólag belép két ember már meglévő kapcsolatába és annak szétdúlásával vagy megváltoztatásával fenyegeti. A háromszögnek ez a szereplője meglehetősen rossz hirű, ugyanis ragadozónak tekintik vagy olyasvalakinek aki megfosztja a másikat szeretett tulajdonától. Ha történetesen ezt a szerepet játsszuk, meglehetősen csekély rokonszenvben részesülünk, a stabil kapcsolatokban élők részéről pedig semennyiben sem, hiszen előttük már felsejlik saját lehetséges jövőjük komor árnyéka. Az Árulás Eszköze tulajdonképpen áldozatnak is érezheti magát és az Árulót tekintheti ragadozónak. Immár derengeni kezdhet előttünk a háromszög e két pontjának titkos azonossága. Vannak olyan emberek, akik életük folyamán körbe – körbe keringenek a háromszögben és valamennyi szerepét kipróbálják, időnként többször is. Mások kizárólag egyetlen szerephez ragaszkodnak és vagy mindig őket csalják meg kapcsolataikban vagy folyton az Áruló szerepében kötnek ki. Esetleg mindig az Árulás Eszközei és folyton olyan emberekkel létesítenek kapcsolatokat, akik másvalaki irányában kötelezték el magukat.

A háromszögeket négy alapcsoportba is besorolhatjuk. Ott van például a legszokványosabb típus, a családi háromszög. Vannak aztán hatalmi és védelmi háromszögek. E két háromszögváltozat nem választható el élesen egymástól, bár van néhány árnyalatnyi eltérés. Mindkettőnek jól meghatározott ismertetőjegyei vannak, és az ok, amiért megjelennek valaki életében nem biztos, hogy kizárólag a családi háttérben gyökeredzik. Védekező háromszög pl. az, amikor egy mélységes alkalmatlansági érzéstől szenvedő nőnek vagy férfinek stabil kapcsolata mellett egy másik, külsőre is szüksége van. Őket erős bizonytalanságérzet kinozza és nagyon félhetnek attól, hogy ha túlságosan elkötelezik magukat és csak egyetlen vasat melengetnek a tűzben, túlságosan sebezhetőkké válnak, a visszautasítást pedig végképp nem tudnák elviselni.Tudattalanul ezért háromszöget alakítanak ki, hogy megvédjék magukat. Ha el is hagyná őket az egyik partner, még mindig ott a másik. Ez nem mindig tudatos, de sok háromszög erőteljes motivációs tényezője ez.

Léteznek aztán olyan háromszögek is, melyekben az elérhetetlent keresik. Ezek szintén átfedhetnek a családi, védekező vagy hatalmi háromszögekkel. Sajátos adalékuk az elérhetetlen hajszolása, mélyükön pedig nem ritkán művészi vagy spirituális indítékok rejlenek. Az elérhetetlen szerelem hajszolásának időnként vajmi kevés köze van az emberi lényekhez. De kreativ vagy misztikus sóvárgásainkat félreértve olyan emberek után vágyakozhatunk, akiket nem kaphatunk meg. Ily módon megnyitjuk a pszichének azokat rétegeit, amelyeknek több közük van az alkotó fantáziához, mint egy kapcsolathoz. A művész “múzsája “csak ritkán a férje vagy a felesége. Ez a fajta háromszög tartalmazhat családdinamikai elemeket is és védelmi motivumokat is magába foglalhat, de másfajta szempontból kell értelmeznünk.

Az utolsó csoport – a megéletlen lelki életről árulkodó háromszögek – az összes többit magába foglalja. Amikor górcső alá helyezzük a családi háromszögeket, mindig fel kell tennünk a kérdést, hogy miért is sóvárogjuk olyan kétségbeesetten annak a bizonyos szülőnek a közelségét? Mit jelent számunkra ez a szülő? Miért tudjuk kezelni egyik szülőnk közönyét és miért nem érjük be kevesebbel, mint a másikkal való teljes eggyéolvadással? Végül, mindenfajta háromszög esetén, legyen az családdinamika által motivált, hatalmi, védekezési vagy bármelyik a fentebbiek közül, elkerülhetetlenül rátalálunk lelkünknek azon darabkáira is, melyeket kivetítettünk a háromszög pontjainak valamelyikére. Léteznek kivételek is, hiszen minden pszichológiai minta alól vannak kivételek. De lényegében, amikor egy háromszög megjelenik az életünkben, függetlenül attól, melyik pontját foglaljuk is el, önmagunk fel nem ismert vagy megéletlen tartományairól hordoz üzenetet.

Amennyiben pedig a háromszög mintája folyamatosan ismétlődik életünkben, nagyon nyomatékos üzenetről van szó, és meg kell hallgatnunk, mit is próbál közölni velünk.

Háromszögek a családon belül

Az ödipusz komplexus és kihatásai

Megosztott szeretet

Kettéhasadt családok


A biztonságérzet hiányából fakadó háromszögek

A megéletlen élet háromszögei

fordította: Kiss Katalin

Támogatás

Kérjük, támogasd munkánkat, mert

> a metropolita.hu önfenntartó
> és semmilyen külső támogatásban NEM részesül

Ft
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 1000Ft

Hasonló cikkek

2 hozzászólás

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.